Menú

Llengua i Cultura

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té les competències en matèria de llengua en el seu àmbit territorial i organismes i empreses que en depenen i vetlla per la aplicació correcta del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a:

  • L'Ajuntament
  • Als organismes que en depenen, com ara patronats, societats anònimes municipals o altres, es regeix pels criteris d'aquest Reglament, en consonància amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la legislació complementària, la qual serà d'aplicació supletòria per als supòsits no previstos en aquest Reglament.
  • A les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o per qualsevol altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris i s'ha de fer constar així explícitament en els documents contractuals
  • L'Ajuntament vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi – convenis, consorcis, etc. – s' apliquin els criteris establerts en aquest Reglament
  • A més, tots els organismes abans esmentats han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització Lingüística a través del Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf

Així mateix, des de l'ajuntament es fa l'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de política lingüística; de l'altra, en col·laboració amb el amb el Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i el Garraf, s'encarrega de l'atenció, diàleg i relació amb la ciutadania, els col·lectius, les entitats, les associacions, les empreses, les organitzacions i les institucions en relació amb la mateixa matèria.

El Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i el Garraf, amb participació municipal, ofereix cursos de català de diferents nivells per a persones adultes i assessorament lingüístic a empreses i entitats, a més de dur a terme actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord