Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Dóna'ns la teva opinióEns agradaria conèixer la vostra opinió sobre què fem i com ho fem, i per això us demanem la vostra col·laboració tot omplint aquest qüestionari.


PERQUÈ VOLEM MILLORAR, DÓNA'NS LA TEVA OPINIÓ!

Viviu a Vilanova i la Geltrú?

Zona on viviuSexe

Franja edat

Us relacioneu amb l'Ajuntament o utilitzeu alguns serveis municipals?Per quins motius?

POSEU NOTA A L'AJUNTAMENT

Valoreu el grau de satisfacció general pel que fa a la vostra relació amb l'Ajuntament

Com valoreu l'atenció i el tracte rebuts

Com valoreu la informació facilitada

Com valoreu l'agilitat i l'eficiència en la resolució del tema

Com valoreu la qualitat del servei

La vostra última relació amb l'Ajuntament o amb algun servei municipal ha estat satisfactòria?

Heu tingut recentment algun problema o dificultat amb l'Ajuntament o amb algun servei municipal?

Ens el voleu explicar?

A través d'aquest qüestionari ens agradaria, també, que ens féssiu arribar una proposta
o que ens aportéssiu una idea o suggeriment que ens ajudi a millorar l'Ajuntament i la nostra ciutat.


Ens en voleu fer alguna? (si és possible indiqueu-nos el què i el com)

Voleu fer alguna altra observació o comentari?

DADES IDENTIFICATIVES

Nom
 

Cognoms
 

Adreça

Codi postal- Població

Telèfon

Correu electrònic
 

Desitgeu rebre resposta a les vostres opinions o suggeriments?

Mitjà preferent de resposta

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades personals que ens pugui subministrar a través d'aquest formulari seran tractades
de manera confidencial i amb l'únic objectiu de facilitar la comunicació.