Notícies

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Detall de la notícia

El Defensor de la Ciutadania presenta la memòria de 2015 i adverteix que la crisi està lluny d'acabar

04/04/2016

La figura del Defensor va complir 15 anys d'existència el desembre passat

El ple ordinari del mes d'abril a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat precedit de la celebració de la presentació de la Memòria de l'any 2015 del Defensor de la Ciutadania. La presentació ha estat introduïda per l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, tot recordant que enguany la figura del Defensor de la Ciutadania compleix 15 anys des de la seva creació. Lloveras ha destacat la feina prèvia duta a terme pels anteriors defensors, com és el cas de Joan Collell i del ja desaparegut Oleguer Arnau, així com de l'actual, Josep Ibars. Així mateix, l'alcaldessa ha volgut remarcar el fet que "la institució del Defensor de la Ciutadania és cada vegada més coneguda, que cada vegada té més prestigi, i que la seva independència i imparcialitat son garantia de qualitat democràtica."

El Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, ha fet un extens resum de la Memòria de 2015. Ivars ha destacat que el "20 de desembre va fer 15 anys que es va aprovar per unanimitat la instauració en aquesta ciutat de la figura del Defensor de la Ciutadania. Era un compromís valent, i ara 15 anys després podem dir que molt encertat. Donar les gràcies a ells, i a totes les persones que han treballat al Consistori i a l'Oficina del Defensor. Vull rememorar i felicitar a les dues persones que m'han precedit: Joan Collell i, al malaurat Oleguer Arnau, que ens va deixar el 2012."

Per Ibars la presentació de la memòria de 2015 dona comptes a la ciutadania perquè es una obligació legal i un deure moral. "Tot i que alguns diuen que estem sortint de la crisi, des de l'Oficina del Defensor poden assegurar que hi ha moltes famílies en situació d'emergència social. Tot i trobar treball, hi ha persones que pateixen molt. Moltes famílies estan per sota del llindar de la pobresa, i persones cada vegada més de classe mitjana. Cal felicitar els treballadors de Serveis Socials de l'Ajuntament, per la feina que estan fent en aquest aspecte, i destacar la posada en marxa de l'economat d'aliments. Encoratjo l'ajuntament a seguir treballant i a dedicar més esforços en politiques socials."

Segons la memòria, 2015 ha estat força singular. "No és massa corrent celebrar tres comicis electorals en un mateix any i és probable que aquesta circumstància hagi influenciat en el nombre de queixes i consultes que els ciutadans han adreçat a l'Oficina del Defensor. No obstant això, s'han registrat 257 actuacions a l'Oficina del Defensor, quatre més que el 2014, distribuïdes en 126 visites i 131 expedients. Dels 131 expedients oberts, 87 han estat consultes, 39 queixes i 5 actuacions d'ofici. El nombre de consultes s'ha incrementat en un 36% respecte el 2014, mentre que el nombre de queixes ha disminuït un 35%. De les 39 queixes presentades una vegada estudiades i valorada la seva admissió a tràmit hem de constatar que 6 (15%) no s'han admès i per tant s'han desestimat. La resta, 33 (85%), han estat admeses. D'aquestes 33, el 67% (22) s'ha acceptat la seva recomanació per part de l'Ajuntament, el 6% (2) no ha estat acceptada la recomanació, el 21% (7) s'han derivat al Síndic de Greuges de Catalunya i el 6% (2) estan pendents de resposta per part de l'Ajuntament. Aquest any s'han derivat un total de 19 expedients (7 queixes i 12 consultes) al Síndic de Greuges, això significa un 15% menys respecte l'any passat." Segons Ibars, "la majoria d'aquests expedients estan relacionats amb problemàtiques en les que aquest Defensor no hi té cap competència: endarreriments en ajuts de la Generalitat per habitatges socials, rentes mínimes d'inserció, Agència Tributària de la Generalitat, etc. Analitzant l'origen de les queixes i les consultes formulades a l'Oficina del Defensor de la Ciutadania, per iniciativa de les consultes i queixes, hem de destacar que 64 (51%) de les actuacions han estat presentades per homes, 60 (48%) per dones i 2 (1%) per col·lectius. Per franges d'edat, 3 (3%) de les actuacions han estat presentades per ciutadans amb edats compreses entre els 18 i els 35 anys, 86 (68%) entre els 36 i els 64 anys i 37 (29%) per majors de 65 anys. Respecte a la via que han utilitzat els ciutadans per adreçar-se a l'Oficina del Defensor volem destacar que 95 (75%) ho han fet de forma presencial, 17 (14%) ho han fet per via telefònica, 10 (8%) per correu electrònic i 4 (3%) mitjançant carpeta ciutadana. Els departaments de l'Administració Municipal on s'han derivat més queixes i consultes han estat: 24 als Serveis Viaris i Mobilitat (millora del transport públic, guals, arbrat, accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, contenidors d'escombraries, zona blava, etc.), 13 als Serveis d'Urbanisme, Llicències i Habitatge (llicències d'obres, expedients urbanístics, etc.), 12 a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (empreses de serveis, telefonia mòbil i fixa, facturació, entitats financeres, etc.), 11 als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació (dipòsit de fiances, cadastre, IBI, taxes d'escombraries, etc.), 9 als Serveis Socials (desnonaments d'habitatge, manca de llum i aigua, ajudes a infants, etc.), 8 a la Companyia d'Aigües (facturació, comptador, tall subministrament, etc.), 8 a Seguretat i Protecció Ciutadana (multes trànsit i zona blava), 7 als Serveis de Medi Ambient (sorolls, emissió de gasos, arbrat, etc.) i 6 al Servei de Mediació.”

Ibars ha demanat a l'administració local, transparència, bona administració, sentit comú i justícia. "Constatem comportaments que creen desconcert i desconfiança als ciutadans." A la Memòria també hi figuren un seguit de recomanacions de les que destaquen la necessitat de l'administració de respondre les instàncies, queixes o consultes que es facin per escrit; que es canviï el telèfon que figura al revers de les denúncies de la Policia Local, donat que es de pagament i fa temps que no funciona; millorar la coordinació entre els departaments de l'Ajuntament; ha constatat la mala praxis que s'exerceix des de l'Oficina de Gestió Tributària; i a reclamat un major compliment de les resolucions de l'AMO, entre d'altres. Ibars també ha fet un extens resum de les activitats del Defensor com l'assistència a diversos mitjans de comunicació, l'organització de xerrades, les reunions amb regidors i regidores i tècnics municipals. Ibars també ha volgut destacar l'assistència a diferents presentacions de les memòries dels Defensors i Síndics Municipals; l'assistència a la recepció oficial dels representants dels Casal Català de Matanzas a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; l'assistència a l'acte organitzat pel Parlament de Catalunya, en motiu del Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust, o la participació a l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya a Barcelona, entre d'altres. Finalment ha volgut agrair el treball de dos col·laboradors de l'Oficina com Esther Campins i Carlos Escoriza, i el suport dels altres Síndics del país.

El torn d'intervencions dels grups municipals l'ha obert Carlos Remacha des del PP, que ha volgut agrair la tasca que el defensor du a terme. "Hem de seguir treballant en aquest àmbit. L'administració pública ha de resoldre el problemes de la ciutadania i no al contrari. Hi ha més consultes que queixes i això es molt important. Recollim les seves queixes com la celeritat amb la resposta de la administració; demanar més coordinació entre els departaments de l'ajuntament; i vetllar pel compliment de les propostes de l'AMO. Cal seguir treballant en mesures que millorin la transparència de l'administració."

Des de Som VNG, Emver Aznar ha agraït la "la fotografia actual que fa de Vilanova i la Geltrú. Estem totalment d'acord amb vostè. Hi ha una onada nova de crisi que estan patint moltes famílies. Compartim moltes queixes i coincidim que manquen espais de debat per discutir problemàtiques a llarg termini, i que existeix dificultat per a la fluïdesa de la informació. També caldria veure si es fa difusió suficient de la seva institució."

Francis Álvarez, de C's, ha destacat del Defensor no només la seva tasca reflectida a la memòria, sinó també "la seva dedicació molt més enllà de l'horari d'oficina. Cal destacar la independència mostrada des del seu càrrec. Volem destacar l'estat d'emergència social fins i tot en persones que tenen feina. Cal entendre que hi ha persones que estan en una situació molt precària. Hi ha un excés de burocràcia que no està al servei de les persones. I cal revisar les ordenances i mirar si cal canviar coses."

Des d'ERC, Queti Vinyals, ha volgut posar també l'accent en el fet que la crisi "segueix escanyant moltes persones, famílies de la ciutat i del país. Cal reformular i crear estructures noves, i escoltar i atendre les propostes i les reclamacions. Les mobilitzacions socials reclamen canvis i transformacions que han de venir. No podem amagar el cap sota l'ala i cal que responguem amb diàleg i participació. Constatem que una de les preocupacions de la memòria és l'espai públic i la mobilitat, seguit de les queixes sobre l'habitatge. La voluntat d'ERC és la de continuar treballant en tots aquests aspectes, així com millorar la relació amb el Defensor de la Ciutadania."

Josep Maria Domènech ha senyalat que "la memòria és molt similar a la de l'any passat i creiem que hauria d'haver crescut. Cal fer més difusió de la figura del Defensor de la Ciutadania. Sobre el conjunt d'actuacions només n'hi ha nou que siguin de serveis socials. Segurament el problema és la de la difusió. Cal treballar en el fet que l'administració no respongui al ciutadà."

Des del PSC, Teresa Llorens ha manifestat que la memòria i la institució del Defensor son un "instrument de bon govern i de bona administració. Les seves paraules i recomanacions ens posen en alerta, però també destaca la immillorable col·laboració amb l'Ajuntament. Això fa palès el compromís d'aquesta administració per millorar el nostre funcionament. La seva tasca es fonamental. Cal que ens esforcen per tenir una millor administració municipal, i des de les govern ja ho estem fent com ho demostren els treballs sobre RSC, el codi ètic, o el compliment de les lleis sobre transparència."

Finalment, Glòria Garcia, des de CiU, ha agraït "l'acurada memòria i la feina feta al llarg d'aquests anys del Defensor de la Ciutadania. També creiem que s'hi hi ha menys queixes és perquè el govern ha millorat. Avui és un dia de celebració. Són 15 anys de Defensor de la Ciutadania i cal posar en valor la feina fet per Joan Collell, Oleguer Arnau i ara per Josep Ibars." 

PODEU CONSULTAR LA MEMÒRIA COMPLETA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 2015 CLICANT AQUÍ
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00