Notícies

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Les Masies en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú han estat catalogades i disposen de nous usos

07/07/2016

El nou catàleg preveu usos com l'hoteler, la restauració, el turisme rural, o l'habitatge

El Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú és un document que es va començar a treballar el 2010 i que finalment ha entrat en vigor l'abril de 2016. És un document que ha tingut una elaboració extremadament complexa i que té una gran importància de cara a la nova redacció del Pla General. El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet, ha especificat que el catàleg pot formar part del POUM o bé com un Pla Especial. La inclusió d'una construcció al catàleg suposa la possibilitat de rehabilitar o reconstruir gràcies a l'assignació d'usos, més amplis que els admesos amb caràcter general en el sòl no urbanitzable, i que s'assignen atenent a les característiques concretes de cada element. Per Llobet, la gran importància d'aquest text és que "afavoreix la conservació i la regeneració del patrimoni rural, específicament en sòl no urbanitzable, tot corregint impactes negatius i, alhora, incentivant la recuperació de l'espai rural. Tot això incideix en el tractament de permetre usos i que el sol no urbanitzable tingui una certa categoria."

El catàleg també pot ajudar a incentivar la reactivació econòmica i el desenvolupament del món rural. Aquesta dinamització del sòl no urbanitzable es fa a través de l'admissió d'usos específics en els elements catalogats. Per Llobet això "incideix en el model d'ordenació que s'ha de concebre de manera conjunta amb el tractament que es vulgui donar a la totalitat del sòl no urbanitzable, contribuir a la conservació del paisatge rural, així com mantenir el teixit rural i les activitats agràries."

Els usos admesos als edificis catalogats estan perfectament delimitats a cadascuna de les fitxes que cada element té dins el catàleg. Pràcticament totes poden ser habitatges familiars i tenir usos artesanals i activitats professionals relacionats. Així mateix, i això ja depèn de les característiques de cada element, es poden dedicar a turisme rural, a l'educació en el lleure, o a la restauració. També es contempla l'activitat hotelera, però només si la fitxa ho admet i si té un sostre mínim de 600 metres quadrats. En aquest darrer cas, haurà d'estar acompanyat de la tramitació d'un Pla Especial. Finalment també es contempla l'ús de residències per a la gent gran, també si el sostre mínim de l'element catalogat és de 600 metres quadrats.

Aquests usos han estat fixats a cada fitxa atenen a les diverses tipologies que s'expliciten al catàleg. En aquest sentit es diferencien les masies tradicionals, existents i anteriors als anys 30; les cases rurals, generalment com a cases d'estiueig; i les masies i conjunts arquitectònics, que destaquen pel seu valor històric o per la seva qualitat arquitectònica. A partir d'aquí s'han fet servir diferents paràmetres per a la catalogació com la superfície de la parcel·la, el tipus de clau urbanística, les condicions d'accessibilitat, la superfície del sostre edificable, la funcionalitat, els serveis, i d'altres.

El treball ha acabat catalogant un gran nombre de masies tradicionals anteriors als anys 30 com el Mas Escarré de Dalt, el Corral d'en Tort, el Corral d'en Milà, El Piulart, La Bassa d'en Creixell, Masia Benach, Mas de la Por, Mas de Sant Rafel, Mas d'en Mata, Mas d'en Puig, Masia Alonso, Corral d'en Carro, Masia Galceran, Mas Roig, Corral d'en Roc, Mas Torrat, Corral del Mas d'en Parellada, o el Corral d'en Miró. Entre les cases rurals hi ha la Masia dels Colls, i la Masia dels Toros; mentre que en Masies i conjunts arquitectònics trobem el Xalet d'en Nin, el Mas de l'Esquerrer, Mas Palau, Mas Roquer, Masia Xicarró, Masia de Carro, Masia Santa Magdalena, Mas Ricart, Masia d'en Cabanyes, Mas Sardet, Masia Samà, El Padruell, o el Mas de l'Artís. El regidor Gerard Llobet ha explicat que "el catàleg també recorda, a mode d'inventari, totes aquelles masies que hem perdut i que ja no hi ha possibilitat de rehabilitar-les, però que es necessari mantenir a la memòria."
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00