Notícies

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Es presenten els resultats de la diagnosi participativa del PMUS

24/09/2014
  Glòria Garcia, regidora de Via Pública i Mobilitat   Glòria Garcia, regidora de Via Pública i Mobilitat

Recull les opinions ciutadanes sobre la mobilitat a la ciutat, extretes dels processos participatius endegats durant els darrers mesos

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha presentat els resultats de la Diagnosi Participativa sobre el Pla de Mobilitat de VNG (PMUS). Aquests resultats són fruit del procés iniciat aquest any, en el qual hi han pres part un centenar de persones a través de diferents mecanismes de participació ciutadana.

La primera de les accions va ser la jornada participativa, celebrada al mes de juny, que tenia com a objectiu detectar a peu de carrer les oportunitats i mancances de la mobilitat a la ciutat, a través d'uns itineraris que es podien fer a peu, en bicicleta o en autobús.

De la cinquantena de participants, els que van optar per anar amb autobús van proposar millores en la freqüència de pas, per reduir els 30 minuts actuals, o poder escurçar el recorregut que fa bus per la façana marítima fins arribar al centre. Pel que a les persones que van fer el recorregut en bicicleta van valorar molt positivament la plataforma única dels carrers del centre i van proposar com a millores la creació de nous carrils bici i connectar els existents. 

Els participants que van fer els itineraris a peu es van dividir en dos grups, els que anaven pel centre i els que anaven pel barri de mar. Els primers també van valorar positivament els carrers amb plataforma única, i com a millores van proposar millorar les voreres, els passos de vianants o la convivència entre bicicletes i vianants. El grup que va escollir la ruta pel barri de Mar va destacar la remodelació del passeig del Carme i de la rambla de la Pau i van demanar canvis per evitar l'ocupació excessiva de terrasses i millorar l'ample de voreres o l'accessibilitat dels passos sota via.

De manera complementària als itineraris, la Diagnosi Participativa del PMUS també ha recollit les opinions que ha fet la ciutadania a través de les butlletes d'aportacions, del blog, Instagram o twiter.

Les aportacions ciutadanes recollides mitjançant les butlletes estan relacionades amb la mobilitat concreta del barri on resideix la persona que la fa, però també a nivell general de ciutat. Així, els temes què més atenció han despertat entre els participants són reordenació i pacificació del trànsit, la creació de nous carrils bici, l'augment de la freqüència de pas del bus urbà, l'increment del nombre d'aparcaments, la millora de les voreres, o donar compliment a les ordenances municipals sobre la via pública.

La butlleta d'aportacions disposava d'un apartat adreçat a recollir les valoracions de la ciutadania sobre quins haurien de ser els criteris prioritaris del futur Pla de Mobilitat de VNG. Segons els enquestats caldria donar prioritat a la promoció dels modes de transport alternatiu al vehicle privat a motor, incrementant l'ús segur de la bicicleta i la promoció del transport públic. En la mateixa línia es demana prioritzar la creació d'aparcaments de dissuasió, fora del nucli urbà, o adequar l'oferta d'aparcaments segons les necessitats de cada zona.

Una altre dels procediments de participació ciutadana inclòs dins la Diagnosi Participativa ha estat la bústia de suggeriments, on s'han recollit opinions relacionades amb la mobilitat de les bicicletes, la reordenació dels accessos a determinats carrers del centre o la millora de la connexió per a bicicletes i vianants entre el nucli urbà i el Càmping Vilanova Park.

La finalitat d'aquest procés participatiu, engegat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és poder disposar del màxim d'opinions per tal que aquestes es puguin transformar en les futures propostes del nou PMUS. En aquest sentit també ha estat interessant saber com han viscut aquesta experiència les persones que s'hi han implicat. Així, per tal de saber quins aspectes són els que caldria millorar en aquest tipus de processos s'ha dissenyat un qüestionari d'avaluació sobre la sessió de treball. En conjunt, la valoració de la jornada participativa va ser força satisfactòria, doncs totes les puntuacions superen el 6,9 punts sobre un màxim de 10. Les majoritàries han estat l'oportunitat de manifestar lliurement les opinions amb 8,86, l'equip dinamitzador amb 8,50 o la informació tècnica aportada amb 8,07.

La regidora de Via Pública i Mobilitat, Glòria Garcia ha explicat que, un cop conegudes les opinions i suggeriment dels ciutadans que han participat en aquesta diagnosi caldrà disposar de la diagnosi tècnica per continuar el procés. "Ara esperarem a tenir en els propers dies la diagnosi tècnica per començar la fase de propostes que sortirà de la barreja de les dues diagnosi. En aquest punt tornarem a obrir un torn a la participació ciutadana".

La regidora també ha explicat que la previsió es poder disposar de la diagnosi final a principis de l'any vinent, per tal de poder començar a desenvolupar el Pla el més aviat possible. Mentre això no arribi, però, s'aniran fent diverses accions de millora. "Ara anirem realitzant diverses actuacions com la posada en marxa, el mes vinent, del Pla de la bicicleta que inclou la unió dels carrils bici que hi ha a la ciutat". El PMUS té una durada de sis anys, un temps durant el qual, ha dit Garcia, "s'aniran desplegant les propostes" del propi document.

Tota la informació sobre el procés del PMUS, aquí
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00