Reglaments municipals

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Reglaments

Reglaments

Arxius disponibles en format pdf


AIGUA I SANEJAMENT-Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua de Vilanova i la Geltrú

AIGUA I SANEJAMENT-Reglament dels serveis de sanejament d'aigua de Vilanova i la Geltrú

AIGUA I SANEJAMENT-Reglament regulador dels abocaments d'aigües residuals de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedés i Garraf

CATALÀ-Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

COMERÇ I MERCATS-CONDICIONS GENERALS DEL MERCAT DE SEGONA MÀ I D'INTERCANVI A VILANOVA I LA GELTRÚ (MAIG 2014)

COMERÇ I MERCATS-Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària de Vilanova i la Geltrú

CULTURA - Normes d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

DEFENSOR CIUTADANIA-Reglament del Defensor de la Ciutadania

MESURES ALTERNATIVES – Acord de Ple de 4/05/15 : Modificació de l’acord plenari de 8 de maig de 2006, sobre substitució del pagament de les sancions previstes als infractors de les ordenances municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels danys i perjudicis creats al patrimoni municipal per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat.

NOMENCLÀTOR - Reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de carrers, equipaments i espais públics del municipi de VIlanova i la Geltrú

NORMATIVA PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES PER PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES 2017/18 (fibromialgia, esclerosis múltiple i parkinson)

NORMATIVA PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES PER PERSONES AMB NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICS 2017/18

NORMATIVA PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES PER PERSONES EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA TEMPORADA 2017/18

NORMATIVA SUBVENCIÓ PER ESPORTISTES QUE COMPETEIXEN A NIVELL INDIVIDUAL EN ESPORTS ON L'ESCTRUCTURA ORGANITZATIVA NO ES REALITZA PER MITJÀ DE CLUBS SINÓ A NIVELL INDIVIDUAL TEMPORADA 17/18

Normes de funcionament i protocol de la Pabordia de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL-Llibre primer del Reglament Orgànic Municipal

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL-Normes de funcionament intern de la comissió de seguiment del codi d’ètica i bon govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2013

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL-Reglament regulador de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL-Reglament regulador del registre de documents de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL-Reglament sobre honors i distincions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

PARTICIPACIÓ-Reglament de participació ciutadana

PLA GENERAL-Revisió del Pla general d'ordenació de Vilanova i la Geltrú. Normes urbanístiques

REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

RUNES I RESIDUS - Normes d'ús de la Deixalleria PUNT NET

Reglament que regula el projecte anomenat Project G Catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'obres d'art mural

Segona convocatoria de subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú per l'any 2017

TRANSPORT PÚBLIC-Reglament del servei de transport urbà del municipi de Vilanova i la Geltrú

TRESORERIA - REGLAMENT DE LA CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ÚS INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS-Normativa d'us del servei de les aules multimèdia de les biblioteques municipals

ÚS INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS-Normativa d'usos i funcionament dels espais d'entitats de Vilanova i la Geltrú

ÚS INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS-Reglament d'ús extraescolar de les instal·lacions esportives escolars

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00