Ordenances municipals

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Ordenances Municipals

Ordenances Municipals

Arxius disponibles en format pdf


ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS- Ordenança Municipal per a la regulació específica de les condicions tècniques i d emplaçament dels locals de Clubs i Associacions de Cànnabis

ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS-MODIFICACIÓ ARTICLE 5 de l’ordenança reguladora per a la regulació específica de les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis. (BOP 28 d’abril de 2016)

ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS-Ordenança Municipal reguladora del pas d'instal·lacions al nucli antic de la Geltrú (36M)

AIGUA-Ordenança Municipal d'estalvi d'aigua

ANIMALS - Ordenança municipal sobre tinença d'animals

APARCAMENTS-Ordenança Municipal d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú

CEMENTIRI-ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

CIRCULACIÓ-Ordenança Municipal de circulació

CLAVEGUERAM-Ordenança Municipal sobre les connexions de les xarxes privades de clavegueram a les xarxes públiques de Vilanova i la Geltrú

CONVIVÈNCIA I CIVISME-Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú 2015

ENERGIA SOLAR-Ordenança Municipal sobre l'energia solar

ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ-Ordenança Municipal reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència 2008

GUALS-Annex a l'Ordenança Municipal sobre llicències d'accés de vehicles als locals, guals i estacionament regulat

GUALS-Ordenança Municipal sobre llicències d'accés de vehicles als locals, guals i estacionament regulat

INSTAL·LACIONS-Ordenança reguladora d'instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions (plànol). NO ÉS UN PLÀNOL NORMATIU, ÉS INDICATIU.

INSTAL·LACIONS-Ordenança reguladora d'instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions 2014

NETEJA-Ordenança Municipal de la neteja a la via pública

OBRES-Ordenança Municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l'àmbit de domini públic

OBRES-Ordenança Municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l'àmbit de domini públic- Annexos (13M)

OBRES-Ordenança cromàtica de les façanes de les edificacions ubicades en l'àmbit del pla de millora nucli antic, Rambla Principal(clau 2), Zona de conservació àrea central(clau 3A) i part de l'àmbit de pla especial Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla Samà(clau 9A)de Vilanova i la Geltrú

PARCS I JARDINS-Ordenança Municipal de parcs i jardins

PLATGES-Ordenança Municipal d'ús de les platges de Vilanova i la Geltrú

PUBLICITAT-MODIFICACIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA de l’Ordenança reguladora dels suports publicitaris (BOP 29/08/17)

PUBLICITAT-Ordenança municipal reguladora dels suports publicitàris

RUNES I RESIDUS-Ordenança Municipal sobre la gestió de les runes i residus de la construcció

SERVEIS FUNERARIS-Ordenança dels serveis funeraris de Vilanova i la Geltrú

SOROLL-MODIFICACIÓ ARTICLE 16 APARTAT 5È Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions. (BOP 4 d’agost de 2016)

SOROLL-Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions

SUBVENCIONS-Ordenança Municipal general reguladora de la concessió de subvencions

TAXI-Annex sobre publicitat dinàmica a l'ordenança municipal reguladora del servei de taxi a Vilanova i la Geltrú

TAXI-Ordenança Municipal reguladora del servei de taxi a Vilanova i la Geltrú

VIA PÚBLICA - Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb mobiliari d'establiments comercials i de restauració

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00