Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

02/02/2015

Se celebra l'Audiència Pública sobre l'Eixample Nord

L'alcaldessa Neus Lloveras presentant l'Audiència Pública                L'alcaldessa Neus Lloveras presentant l'Audiència Pública

Gairebé 200 persones participen a Neàpolis en una jornada de debat, preguntes i opinions

190 persones van participar aquest dissabte de l'Audiència Pública sobre l'Eixample Nord organitzada per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en resposta a la demanda presentada per la ciutadania mitjançant la recollida de signatures.

De les 10 a les 13 h, l'auditori de Neàpolis va acollir aquest espai de debat i opinió entre els representants del grups polítics del Consistori vilanoví i la ciutadania, moderat per la periodista Laura Marín. L'Audiència, amb un format que regula el Reglament de Participació ciutadana municipal, va servir per a que cada ponent expressés en primer terme el seu posicionament sobre l'Eixample Nord. Tot seguit es va obrir el torn de paraules, en el qual hi van prendre part 31 persones que van realitzar 15 preguntes a algun dels representants polítics i van expressar 16 opinions sobre la qüestió que s'estava tractant. L'audiència va finalitzar amb una darrera intervenció de la taula de ponents en forma de conclusió.

Xavier Oller, en nom d'ICV va plantejar la necessitat de preservar Platja Llarga i va assenyalar que en aquell moment (en referència a l'any 2006) "crèiem que passava per l'Eixample Nord". Xavier Oller va dir que l'objectiu no és urbanitzar l'Eixample Nord a qualsevol preu i que "treballar l'Eixample Nord no vol dir urbanitzar". Finalment va afirmar que "l'increment de sostre a l'Eixample Nord no només és residencial sinó també d'equipaments", indústrial i d'activitat econòmica.

Marc Font, en representació de la CUP va parlar dels efectes de l'esclat de la bombolla immobiliària que ha tingut com a resultat "espais desèrtics com la Carrerada, Solicrup i Sant Jordi". Per al regidor Font, actualment hi ha molts habitatges buits a la ciutat i no es preveu que hi hagi una situació de creixement demogràfic, per tant "no creiem oportú actuar a l'Eixample Nord". A més, el regidor de la CUP va afirmar que "es parla de planificar però també de reparcel·lar i donar drets urbanístics". Marc Font va proposar "pressionar l'Incasol per a que faci les permutes pendents amb Subirats Berenguer per treure'ls de Platja Llarga i s'acabi amb aquesta amenaça". En aquest punt, el regidor Font va afirmar que "reconeixem aquests drets contrets però ja ho trobarem d'aquí a 30-40 o 50 anys". Respecte la preservació de Platja Llarga, va dir que "no és només dels vilanovins és un espai de tots els catalans", en referència al fet que la Generalitat pugui assumir el cost de preservar-la. Finalment el regidor Font va parlar sobre els darrers informes emesos per la Generalitat i va afirmar que "no volem arribar a la situació irreversible de la reparcel·lació".

Santi Rodríguez, en nom del PP va contextualitzar el debat parlant dels convenis signats l'any 2006 entre l'Ajuntament, la Generalitat i Subirats-Berenguer "per tirar enrere decisions que s'havien pres amb anterioritat quan es va donar llicència municipal" a aquesta empresa per construir a Platja Llarga (zona urbana segons el Pla General vigent). Segons el regidor Rodríguez, "fruit d'un canvi d'opinió" es va creure que es podia traspassar l'edificabilitat de Platja Llarga a diferents sectors, tot i que l'Eixample Nord "ho facilitava" i "és en aquest moment que s'inicia la pressió per urbanitzar l'Eixample Nord". Per a Santi Rodríguez, la crisi ha provocat l'endarreriment dels convenis i dels compromisos de la ciutat i això afecta o bé a la urbanització de Platja Llarga o bé en el pagament "d'una compensació al voltant de 60 milions d'euros totalment inassumible per a la ciutat". El regidor del PP va dir que malgrat no creure necessari tirar endavant el planejament de l'Eixample Nord "tenint en compte els condicionants de Platja Llarga i la compensació de 60 M d'euros diria que potser si cal tirar endavant un planejament per sectors i a molt llarg termini". Finalment, Santi Rodríguez va manifestar que cal "repensar l'Eixample Nord i no fer-ho de forma aïllada sinó en el context del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOUM)".

Gerard Llobet, en representació del PSC va iniciar la intervenció esmentant que "el programa electoral de la CUP el 2011 deia que calia que l'Eixample Nord fos el lloc de creixement natural de Vilanova i la Geltrú". Segons el regidor Llobet "l'Eixample Nord no està pensat per desenvolupar-se immediatament i es volia fer la modificació del Pla General per poder fer la planificació". Sobre aquest punt, Gerard Llobet va dir que el seu grup pensa "que cal un sector d'especialització econòmica a la ciutat per no fer créixer bolets aïllats" i en aquest sentit, per Gerard Llobet l'Eixample Nord "és un espai estratègic al costat de la trama urbana i dels polígons i ben connectat". A més, durant la seva ponència el regidor del PSC va defensar que "ara és el moment idoni per planificar sense la pressió dels promotors. Defensem un planejament ordenat i planificat a 100 anys vista, si cal i defensem que si ara s'atura el procés de l'Eixample Nord es pugui reprendre en el marc del PGOUM, sense priorismes".

Joan Giribet, en representació de CiU va iniciar la seva intervenció negant que el Govern municipal "s'hagués manifestat en contra de l'audiència pública" però, va dir que "no estàvem d'acord que se'ns imposés una manera de fer". Sobre el debat al voltant de l'Eixample Nord, el regidor Giribet va destacar dues idees "responsabilitat i sentit comú" alhora de fer front a la problemàtica de l'Eixample Nord, malgrat el 2007, aquest no era un projecte compartit per la seva formació política. Joan Giribet va afirmar que després de les eleccions municipals van començar a treballar perquè "creiem en la planificació a llarg termini que es pot fer quan no hi ha pressions immobiliàries ni demogràfiques que l'afectin". Joan Giribet va defensar que des del Govern es va creure oportú "desenvolupar l'Eixample Nord en tres sectors independents i no és un únic sector". Durant la seva intervenció, el regidor de CiU va posar l'accent en "l'acord assolit l'any 2007 amb uns compromisos i unes conseqüències que suposen un deute d'entre 60 i 80 milions d'euros per a la ciutat. Una hipoteca molt important i que l'actual Govern municipal per responsabilitat va haver d'afrontar el 2011". Finalment, Joan Giribet va cloure aquesta primera intervenció recordant que l'Eixample Nord és conseqüència de Platja Llarga, "que continua sent zona urbana igual que el centre de la ciutat amb un projecte aprovat i uns drets d'edificació”. Per tant, segons el regidor Giribet si s'ha de debatre sobre l'Eixample Nord caldrà debatre sobre tot el que té a veure amb aquest sector.

A les intervencions dels representants polítics va seguir el torn obert de paraules de les persones assistents. Més de 30 intervencions a manera de pregunta o opinió, entre les que hi havia qüestions relatives al cadastre i l'IBI, al sòl destinat a activitat econòmica; les previsions demogràfiques i la preservació de Platja Llarga. L'audiència va finalitzar amb les conclusions de cadascun dels ponents.

Audiència pública 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00