Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

13/03/2013

VNG aplicarà coeficients reductors als valors cadastrals

Miquel Àngel Gargallo, regidor d'Hisenda, i l'alcaldessa, Neus Lloveras Miquel Àngel Gargallo, regidor d'Hisenda, i l'alcaldessa, Neus Lloveras

Aquesta correcció beneficiarà la ciutadania en les declaracions de renda i patrimoni i en els impostos de transmissions patrimonials i donacions

L'Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General del Cadastre l'aplicació de coeficients d'actualització dels valors cadastrals dels béns immobles del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

Aquesta actualització és prevista a les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat (Llei 16/2012), i suposarà l'aplicació d'un coeficient corrector lineal del 15% en els valors cadastrals (pendent de confirmar-se a la llei de pressupostos 2014), sense haver de recórrer al procés habitual de revisió que pot tardar anys a completar-se. L'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras, ha explicat que aquesta modificació s'ha promogut des de l'Ajuntament "perquè hem palpat que el ciutadà considera que els valors actuals son molt alts, hi havia la necessitat de fer alguna cosa".

Tots els municipis de l'Estat han tingut la possibilitat de sol·licitar voluntàriament l'aplicació d'aquests coeficients, tant aquells amb ponències molt antigues, com aquells amb ponències de valors efectuats en els últims anys. En el cas de VNG, amb la revisió feta l'any 2005, el coeficient proposat és del 0,85% i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2014 si així s'aprova en els pressupostos de l'Estat 2014.

El regidor d'Hisenda, Miquel Àngel Gargallo, ha explicat que fins ara fer una revisió dels valors "si no era a través d'una ponència, era impossible, i això resultava car i lent, per això el Cadastre ha volgut fer una reestructuració". Gargallo ha considerat l'aplicació dels coeficients correctors "és una notícia positiva perquè rebaixa el 15% els valors i això afecta molts impostos".

Els avantatges principals per tots els contribuents seran en l'aplicació de diferents impostos com l'impost sobre la renda, el del Patrimoni, l'impost de transmissions patrimonials i l'impost sobre donacions.

A destacar però que en el rebut de l'IBI, l'impost de Béns Immobles, no hi haurà una rebaixa de l'import, perquè aquest impost actualment ja aplica reduccions sobre els valors cadastrals dels immobles.

La possibilitat d'aplicar coeficients de correcció es deu a la recent modificació de l'art. 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, continguda en la Llei 16/2012 de 27 de desembre. La llei adopta diverses mesures tributàries que permeten als municipis que reuneixin determinats requisits, i que necessiten actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans a l'alça o a la baixa, poder sol·licitar l'aplicació de coeficients definits en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Segons la Direcció General del Cadastre, del Ministeri d'Hisenda, l'objectiu és situar els valors més adequats respecte el mercat. A Vilanova i la Geltrú són patents les diferències substancials entre els valors de mercat actuals i els que van servir de base l'any 2005 per a la determinació dels valors cadastrals vigents. Es tracta d'adequar-se amb aquesta modificació a uns valors més reals dels immobles a la ciutat.

A nivell municipal, caldrà fer algunes modificacions a les ordenances fiscals 2014 perquè no tingui efectes recaptatoris negatius per a la ciutat.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00