Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

03/01/2014

Criteris per obtenir bonificacions en la taxa d'escombraries industrials

Tant la taxa d'escombraries domèstiques com la d'industrials es poden beneficiar de reduccions       Tant la taxa d'escombraries domèstiques com la d'industrials es poden beneficiar de reduccions

S'inicia el període de sol·licitud per obtenir les bonificacions en la taxa d'escombraries industrials. Les sol·licituds s'han de fer durant el primer trimestre de l'any.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert els criteris que es tindran en compte, durant aquest 2014, per tal de poder obtenir una bonificació de la taxa d'escombraries industrials, i que correspon al pagament anual del servei de recollida i tractament de residus municipals d'origen no domèstic.

La bonificació per aquest any serà de fins al 60% de la quota establerta per als establiments comercials i industrials, i s'aplicarà mitjançant un conveni marc que se signarà entre l'administració local i els diferents gremis i associacions, el que permetrà establir i concretar el percentatge que caldrà aplicar. En cas que el contribuent no estigui associat a cap entitat, podrà sol·licitar el conveni a títol individual.

Els establiments comercials i industrials poden presentar a l'Ajuntament una auditoria que acrediti la producció anual de residus lliurats als serveis municipals. En aquest cas la liquidació de la taxa s'expedirà a raó de 0,254 euros/kg. L'auditoria tindrà una vigència de 4 anys, si bé anualment s'haurà de fer una declaració jurada que certifiqui que no hi ha hagut canvis significatius en el volum de residus generats.

En tots els casos el termini per sol·licitar la signatura del conveni finalitzarà el 31 de març.

Criteris de bonificació

Per la utilització regular del Punt Net, segons les condicions que s'estableixen, es proposa la bonificació màxima del 40%, de manera esglaonada, en funció de la utilització anual realitzada durant l'any 2013.

D'altra banda hi ha un seguit de residus que no bonifiquen la taxa, com pot ser aquells que no es recullen separadament (plàstics, porexpan...), així com tampoc fustes, electrodomèstics amb CFC, runa o pintura, entre d'altres.

Consulteu aquí la resta de bonificacions en la taxa

Taxa d'escombraries domèstiques

Amb l'aprovació de les ordenances fiscals d'aquest 2014, aquest any es concedirà la bonificació a la unitat familiar i habitatge que acreditin un ús regular i continuat, durant tot el 2013, de la deixalleria Punt Net o de la deixalleria mòbil segons el següent barem:

- de 6 a 10 marcatges : 20%
- més de 10 marcatges: 40%

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00