Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

28/07/2015

Dos informes constaten el compliment de les normatives ambientals per part de l’empresa Componentes

Ambdós destaquen les millores permanents introduïdes per l'empresa

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha rebut un informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre la situació ambiental de l'empresa Grupo Componentes Vilanova. En aquest informe es constata que, en condicions normals de funcionament de la instal·lació no s'observen emissions difuses i que els resultats dels darrers mesuraments al focus emissors de la planta es compleixen el que està establert a la seva autorització ambiental. 

Aquest informe es realitza a petició de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , després d'una reunió mantinguda el 22 de juny entre tècnics municipals, l'Agència de Residus de Catalunya, l'OAGAU de Barcelona i la Direcció General de Qualitat ambiental. A aquest informe s'especifica la situació de l'empresa des de febrer de 2011 i s'enumeren les nombroses actuacions que s'han dut a terme des d'aquelles dades, fins les que estan previstes dur a terme a curt termini aquest mes de juliol. 

En un segon informe, aquest encarregat per Componentes Vilanova a l'empresa Dekra Ambio S.A.U. Entitat Ambiental de Control. Dekra es va personar a l'empresa a quatre dates de l'octubre de 2014 per tal de procedir a la presa de mostres dels diferents focus emissors de contaminants a l'atmosfera. Així mateix també es van requerir dades de producció associades a les mesures i les fitxes de seguretat de les matèries que intervenen en el processos. 

Aquest informe conclou que el soroll produït pel funcionament normal de l'activitat objecte de control no supera els valors límit d'immissió sonora a l'ambient exterior per les activitats , incloses les derivades de les relacions de veïnat establerts a l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions durant els períodes objectes de control i mesurament. Així mateix cap valor del n9ivell de l'avalució no supera en més de 5 dB durant 30 minuts de forma continua o discontinua, el valors fixats ja sigui durant el dia, la tarda o la nit. 

Val a dir que l'informe propi de l'empresa constata també les millores introduïdes, a més del compliment dels paràmetres legals dels nivells d'emissió a l'atmosfera. En aquest sentit cal destacar el grau de col·laboració de l'empresa, que s'ha reunit en diferents ocasions amb els tècnics municipals i amb el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, per tal d'executar executar les millores i complir amb la legislació. 

Ambdós informes seran lliurats al llarg del dia d'avui als representants dels veïns de la zona. 

El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha explicat que l'ajuntament no té competència sobre la qualitat de l'aire, però si en el soroll i en aquest aspecte s'ha anat treballant. "Estrictament en sorolls la problemàtica va quedar corregida el 2011, i esta d'acord amb el que diu l'ordenança de soroll. Pel que fa a la qualitat de l'aire hi ha hagut un treball constant. El 2 de juny hi va haver una reunió a la Generalitat i s'ha fet una nova inspecció a l'empresa. El resultat és que compleix i que no hi ha cap problemàtica. Hi ha dos informes amb una relació detallada de mesures correctores. En les inspeccions es diu que l'empresa ha anat aplicant mesures correctores. A més, per part de la Generalitat s'anuncia una nova campanya de mesura de la qualitat de l'aire passat l'estiu. L'empresa ha destinat una quantitat econòmica important, i han contractat una empresa externa de control ambiental que ha fet inspeccions. Quan es produeix algun tipus d'incident l'empresa aplica mesures addicionals que no està obligada a fer però ho fa. Des de l'Ajuntament fem el seguiment. Avui hi ha una reunió amb els veïns i els traslladarem els informes per la seva tranquil·litat."

Malgrat les dades dels valors d'emissió a l'atmosfera, així com els nivells de soroll de l'empresa són correctes, la Generalitat de Catalunya, arrel del control periòdic ha requerit a l'empresa un nou estudi d'impacte ambiental donat l'increment de la seva activitat.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00