Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

08/05/2013

Queda sobre la taula la proposta de creació del servei de Centre Obert per infants i joves de 3 a 18 anys

El Centre Obert és un servei bàsic garantit que han d'oferir tots els municipis de més de 20.000 habitants   El Centre Obert és un servei bàsic garantit que han d'oferir tots els municipis de més de 20.000 habitants

El Ple municipal del mes de maig no aconsegueix aprovar la creació del Centre Obert, destinat a infants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu

La proposta de creació del Centre Obert va ser un dels punts de la sessió plenària de dilluns que va quedar sobre la taula. Es tracta d'un servei destinat a infants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc. Un servei tipificat dins la cartera de serveis socials com a servei bàsic garantit, i que ha de gestionar la regidoria de Serveis Socials, responsable de l'atenció a la infància en risc.

Amb l'objectiu doncs d'oferir una millor atenció a aquest sector de la població, i per adequar-se a la legalitat vigent, Vilanova i la Geltrú ha de disposar d'un Centre Obert. En aquest sentit, s'ha fet un treball durant gairebé dos anys, assessorats per la Diputació de Barcelona, i que es va iniciar la legislatura passada, per reformular els actuals serveis d'atenció a la infància (ludoteques, espais de conciliació, Espai Jove i Espai d'Acció) i crear el Centre Obert, que és l'equipament que en aquests moments necessita la ciutat.

Antecedents
Fins ara Vilanova i la Geltrú comptava amb serveis municipals d'atenció a la infància per promoure l'espai de joc i socialització dels infants: d'una banda hi havia les ludoteques i espais de conciliació per garantir el dret de l'infant al joc i donar resposta a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Per altra banda, l'Espai Jove i l'Espai d'acció, gestionats pels serveis socials municipals, estaven dirigits principalment a infants i adolescents derivats dels serveis socials bàsics.

Aquest model dóna cobertura al lleure dels infants i adolescents de la ciutat, però no atén amb suficiència als infants més desprotegits, en situació de risc social i que requereixen d'una atenció especialitzada. Els professionals del servei de ludoteques i espais de lleure requereixen d'una formació especialitzada per treballar amb les situacions sociofamiliars de risc d'exclusió social i per millorar actituds, aptituds i coneixements dels infants i adolescents atesos.
A banda, tots els municipis majors de 20.000 habitants tenen l'obligació de prestar el servei de Centre Obert, que fins ara no s'ofereix a la nostra ciutat.
El proper 30 de juny acaben les concessions dels serveis de ludoteques i Minuts Menuts, així com també l'Espai jove i l'Espai d'Acció, i la voluntat de l'equip de govern és reconvertir-los en el servei de Centre Obert. És per això que ahir van portar a aprovació del Ple municipal la creació d'aquest servei per regularitzar aquests espais de lleure.

Funcionament del Centre Obert
Els destinataris del servei són infants i adolescents, entre 3 i 18 anys, que es troben en diverses situacions i graus de vulnerabilitat social. La intenció és acollir un 70% d'usuaris en situació de risc, i el 30% restant amb usuaris sense indicadors de risc intentant garantir un equilibri en el total de nens atesos, com indiquen els criteris tècnics i l'informe encarregat a la Diputació de Barcelona.

Els Centres Oberts són un servei preventiu, fora de l'horari escolar, que estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives dels infants. Prioritzen l'atenció a la infància en risc social i han de permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració d'aquests infants, però també atenen de forma normalitzada, qualsevol infant de la ciutat que cerqui un espai de lleure.

El Centre Obert vol ser un servei de proximitat que es preveu oferir en diversos centres cívics: Molí de Vent, Tacó, barri de Mar. Els grups estaran dividits per franges d'edat i tindran com a màxim 20 places, amb dos professionals per grup. La intenció és posar-lo en funcionament des de l'1 de setembre fins al 31 de juliol cada curs, de dilluns a dijous de 17h a 20h, exceptuant els períodes de vacances escolars.

Requisits formatius
La formació que es requereix als professionals que treballen al Centre Obert és que el director o coordinador tingui titulació universitària dels àmbits de les ciències socials i de la salut, preferentment de pedagogia, psicologia, treball social o educació social. Pel que fa a la resta, han de tenir la titulació universitària en educació social, o bé el títol de tècnic de grau superior d'integració social. Tots els treballadors i treballadores han de tenir formació complementària específica en el camp de la infància i l'adolescència.
En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat una moratòria per a que el personal dels centres preexistents (ludoteques i espais de lleure i conciliació), pogués assolir la formació adequada, però actualment no és possible, tractant-se d'un centre obert de nova creació. Això significa que no és necessària la subrogació del personal dels serveis anteriors, i per tant no tots els professionals podrien seguir treballant en els serveis municipals d'infància i adolescència perquè no s'adeqüen a les titulacions per al nou servei.

Davant d'aquest fet, la proposta, de moment, ha quedat sobre la taula.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00