Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

16/09/2015

El Govern municipal acusa la CUP de faltar a la veritat en el tema del contracte de la jardineria municipal

Davant el comunicat emès avui per la CUP de Vilanova i la Geltrú el govern manifesta la seva sorpresa pel moment en què es publica aquesta informació, en plena campanya electoral

Davant el comunicat emès avui per la CUP de Vilanova i la Geltrú, en què "denuncia irregularitats en la contractació del servei de jardineria", el govern municipal denuncia que aquesta informació falta a la realitat. El govern municipal vol aclarir que encara no s'ha fet cap contractació i d'altra banda, manifesta la seva sorpresa pel moment en què es publica aquesta informació, en plena campanya electoral.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no ha adjudicat cap contracte de forma irregular, com afirma el grup polític municipal de la CUP. No és cert que l'Ajuntament no es pugui vendre el patrimoni municipal del sòl, com també afirma el mateix grup polític.

L'Ajuntament, fruit de la seva delicada situació econòmica i per tal de seguir mantenint el mateix nivell de serveis públics i els llocs de treball de les empreses concessionàries, va efectuar una proposta de licitació en què es pagava parcialment el cost del servei de jardineria mitjançant patrimoni municipal (en concret parcel·les d'ús industrial). La fórmula emprada era com un contracte mixt de servei de jardineria i alienació de finca i és una proposta certament innovadora, per tal d'aconseguir mantenir el servei actual, amb el personal que ve prestant el servei fins al moment.

La proposta, amb el vist-i-plau de la Intervenció municipal, va ésser efectuada per part de Secretaria General i, en concret, pel Servei de Contractació, amb total independència i en el ple convenciment que s'adequava en la seva totalitat a la legalitat vigent, essent totalment conscients que la innovació que suposava un contracte d'aquestes característiques podia estar subjecte a interpretació.

Sí que és cert que el procediment de licitació va quedar suspès inicialment pel Tribunal Català de Contractació Pública, i posteriorment es va resoldre estimant el recurs plantejat per ASEJA (la patronal de les empreses de jardineria), defensant la impossibilitat d'efectuar un contracte mixt com el plantejat, atesa la importància en la puntuació total que tenia l'alienació de la finca.

No és cert que l'Ajuntament no pugui alienar el patrimoni municipal del sòl, tal com diu la CUP i tal la normativa estatal (RDL 2/2008 de 20 de juny) com la normativa urbanística catalana permeten la venda del patrimoni i destinar els ingressos obtinguts a la reducció de deute comercial o el pagament a contractistes mitjançant terrenys.

La resolució del tribunal Català de Contractació és una anul·lació tècnica en què considera que no és correcte emprar una figura mixta de servei i venda de patrimoni però en cap cas determina que no es pugui efectuar el pagament de contractes mitjançant la venda de patrimoni. En definitiva, considera que la vinculació dels dos contractes es donava major importància als punts de les empreses que acordessin voluntàriament adquirir els terrenys municipals en lloc del seu cobrament en diners.

En aquest sentit, l'Ajuntament ha suspès la licitació del contracte de serveis fins que no tingui el dictamen favorable de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya en relació a la possibilitat de pagament a contractistes municipals mitjançant terrenys.

Finalment el Govern de la ciutat lamenta la postura de la CUP alineant-se en les posicions de les empreses licitadores municipals, a qui legítimament no els agrada que el pagament dels seus serveis s'efectuï en terrenys i no en metàl·lic, i no estigui al costat del govern en la defensa del servei i dels llocs de treball.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00