Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

14/03/2013

L'Ajuntament de VNG s'adhereix al conveni per a la creació del fons social d'habitatges

A Vilanova i la Geltrú hi ha una vintena d'habitatges destinats a persones desnonades    A Vilanova i la Geltrú hi ha una vintena d'habitatges destinats a persones desnonades

Aquesta adhesió dóna l'oportunitat d'accés a un habitatge de lloguer a les famílies desnonades per un procés d'execució hipotecària

El conveni ha estat signat pels Ministeris d'Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis socials i Igualtat, a més de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, i 33 entitats de crèdit, donant compliment al Reial Decret de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, que establia l'obligació de promoure un fons social d'habitatges de les entitats bancàries.

Aquest conveni inclou 5.891 habitatges, dels quals n'hi ha més de 20 a Vilanova i la Geltrú, i s'adreça a les famílies que van ser desallotjades del seu habitatge després de l'1 de gener de 2008 per impagament de la hipoteca.
Aquestes famílies han de complir un seguit de condicions en el moment de presentar la sol·licitud. La primera és que els ingressos de totes les persones de la unitat familiar no poden superar els 22.365,42 euros anuals aquest any 2013. Tampoc hi pot haver cap dels membres de la família que disposi d'un habitatge en propietat o amb dret d'usdefruit. I finalment, s'han de trobar almenys en una d'aquestes situacions: família nombrosa, família monoparental amb dos o més fills, tenir almenys un fill menor de tres anys, algun membre amb discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li impedeixi treballar de forma permanent, que el deutor hipotecari estigui a l'atur i hagi esgotat les prestacions per desocupació, o que hi hagi algun membre víctima de violència de gènere.

Les persones interessades s'han d'adreçar a l'entitat bancària titular del préstec hipotecari l'impagament del qual va motivar el desnonament, abans del 31 de març. Seran les entitats bancàries les que valoraran totes les sol·licituds rebudes i decidiran quines s'hi poden acollir.

La durada del contracte d'arrendament serà de dos anys, prorrogable a un any més si es continuen complint les condicions que van motivar el seu accés, i el preu del lloguer estarà entre els 150 i els 400 euros mensuals, amb un màxim del 30% dels ingressos totals de la unitat familiar.

Segons la regidora de Serveis Socials, Blanca Albà, "les necessitats entorn a l'habitatge a la nostra ciutat són importants, i per aquest motiu l'Ajuntament s'ha adherit a aquest conveni, per donar cobertura al màxim nombre de persones amb dificultats d'accés a l'habitatge, persones que ja van passar el tràngol de ser desnonades de casa seva" .
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00