Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

22/07/2013

Obertes les sol·licituds de pisos al fons social d'habitatge

El nombre d'habitatges disponibles a cada població va variant en funció de l'estoc de les entitats bancàries    El nombre d'habitatges disponibles a cada població va variant en funció de l'estoc de les entitats bancàries

L'estoc de pisos propietat dels bancs s'actualitza periòdicament, i abans de finalitzar cada trimestre es fan les adjudicacions a les famílies que han estat desnonandes

El passat mes de març, l'Ajuntament de VNG es va adherir al conveni per a la creació del fons social d'habitatges, el que dóna l'oportunitat d'accés a un habitatge de lloguer a les famílies desnonades per un procés d'execució hipotecària.
El conveni, signat pels Ministeris d'Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis socials i Igualtat, a més de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, i 33 entitats de crèdit, incloïa el mes de gener 5.891 habitatges de les entitats bancàries.

En la darrera actualització amb data 29 de maig, a Vilanova i la Geltrú hi havia un total de 7 habitatges disponibles (3 de Barclays Bank, 3 de BBVA i 1 de Kutxabank), tot i que aquesta xifra varia en funció dels habitatges dels que disposen els bancs.
Aquests pisos s'adrecen a les famílies que van ser desallotjades del seu habitatge després de l'1 de gener de 2008 per impagament de la hipoteca. Famílies que han de complir un seguit de condicions en el moment de presentar la sol·licitud. La primera és que els ingressos de totes les persones de la unitat familiar no poden superar els 22.365,42 euros anuals aquest any 2013. Tampoc hi pot haver cap dels membres de la família que disposi d'un habitatge en propietat o amb dret d'usdefruit. I finalment, s'han de trobar almenys en una d'aquestes situacions: família nombrosa, família monoparental amb dos o més fills, tenir almenys un fill menor de tres anys, algun membre amb discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li impedeixi treballar de forma permanent, que el deutor hipotecari estigui a l'atur i hagi esgotat les prestacions per desocupació, o que hi hagi algun membre víctima de violència de gènere.

La durada del contracte d'arrendament serà de dos anys, prorrogable a un any més si es continuen complint les condicions que van motivar el seu accés, i el preu del lloguer estarà entre els 150 i els 400 euros mensuals, amb un màxim del 30% dels ingressos totals de la unitat familiar.

Com fer la sol·licitud
Les sol·licituds s'hauran de fer en primer lloc a l'entitat de crèdit corresponent, la titular del préstec hipotecari l'impagament del qual va motivar el desnonament. La mateixa entitat bancària donarà prioritat a aquelles situacions de més necessitat o risc social. Per això sol·licitaran un informe als serveis socials de l'Ajuntament, que s'haurà d'emetre en un termini de 15 dies. Els habitatges s'assignaran abans de la finalització de cada trimestre, i per tant la convocatòria continua oberta.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00