Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

09/07/2013

La setmana vinent es posa en marxa el nou cowork Neàpolis sobre salut, nutrició i esport

L'educació, l'ocupació, el sector TIC i l'administració electrònica, en el balanç dels dos anys de la regidora Llorens     L'educació, l'ocupació, el sector TIC i l'administració electrònica, en el balanç dels dos anys de la regidora Llorens

La regidora d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Soecietat de la Informació fa balanç dels dos anys de mandat i anuncia que VNG tornarà al MWC el 2014

Dimarts 16 de juliol es posarà en marxa el nou cowork Neàpolis de salut, nutrició i esport, ubicat a la Plataforma de Serveis a les Persones. Aquest segon espai d'emprenedoria es posa en marxa amb 4 noves empreses en una zona de la ciutat on el futur desenvolupament de l'Eixample Nord ha de fer possible la instal·lació d'empreses de l'àmbit de la salut i també la construcció del nou hospital. Aquest cowork, inclòs en el mapa de l'emprenedoria que el Govern municipal va presentar fa uns mesos amb l'objectiu d'identificar els diferents nínxols professionals que poden activar econòmicament Vilanova i la Geltrú, va ser un dels elements destacats del balanç dels dos anys de mandat de l'àrea de Coneixement i Tecnologia que gestiona la regidora d'Educació, Ocupació, Tecnologia i Societat de la Informació de l'Ajuntament de VNG, Ariadna Llorens.

En aquest balanç la regidora Llorens ha destacat que la feina realitzada s'ha basat en 4 grans àmbits "el coneixement com a element de creixement per a les persones, treballant per mantenir la qualitat educativa en totes les etapes i àrees, a través de l'IMET; el coneixement com un element de creació de riquesa, d'ocupació i atracció de noves empreses, on ha tingut un paper molt rellevant Nèapolis i l'IMET; el coneixement com un element integrador de les persones que tenen més dificultats, amb un paper destacat per part del TEGAR i els projectes Timol i Matí i el coneixement com a element d'eficiència i eficàcia de l'Ajuntament al servei de la ciutadania, mitjançant els Serveis TIC municipals". En aquest sentit Ariadna Llorens ha afirmat que s'ha assolit el 50% dels objectius previstos en el Pla d'Acció Municipal quant a la seva àrea de responsabilitat.

Qualitat educativa
En aquest àmbit la regidora d'Eduació ha explicat que des de l'inici el Govern municipal ha visualitzat Vilanova i la Geltrú com "una ciutat universitària campus de coneixement". Entre els aspectes més positius, segons la regidora Llorens hi ha el fet que "s'ha reduït d'una forma important el fracàs escolar a la ciutat amb un 17% d'alumnes que actualment no assoleixen el graduat en ESO, una dada per sota de la mitjana catalana". A més, la regidora d'Educació ha dit que s'ha aconseguit passar d'un 24% a un 17% , en els darrers anys. Per Ariadna Llorens és important destacar que els centres educatius de la ciutat ofereixen totes les modalitats formatives, amb novetats de cara al curs vinent com el nou batxillerat a l'Institut de Baix-a-Mar o la posada en marxa d'un curs de formació professional dual a l'Institut Lluch i Rafecas, així com la consolidació del cicle formatiu de videojocs a l'EMAID, que segons la regidora Llorens "dota la ciutat d'aquest element estratègic de l'àmbit de la tecnologia i el coneixement". La consolidació de la Fira Zona E i el manteniment de tots els serveis, programes i projectes educatius són també, segons Ariadna Llorens, "exemple de l'eficiència que ens hem proposat a l'hora de gestionar aquesta àrea". 

Creació de valor i riquesa per a la ciutat
El lideratge de Neàpolis ha estat qualificat per la regidora de Societat del Coneixement com un dels grans èxits d'aquests dos anys de mandat. En aquest sentit, Ariadna Llorens ha manifestat que l'entitat pública ha estat "un element catalitzador del coneixement i l'emprenedoria. Hem fet realitat el segon cowork i hem extrapolat el mapa de l'emprenedoria pe potenciar les grans àrees que tenim a al ciutat per generar activitat econòmica". A més Neàpolis, segons la regidora Llorens, ha servit per posicionar VNG en el sector TIC "mitjançant la participació al Mobilie World Congress que de cara al 2014 ja tenim confirmada un any més". Sobre Neàpolis, Ariadna Llorens ha esmentat la finalització de la xarxa de fibra òptica per afavorir la connectivitat de les empreses instal·lades als polígons i darrerament, haver estat seu de diferents congressos internacionals de l'àmbit científic i de la salut.

D'altra banda, en l'àmbit de la formació i ocupació cal destacar, segons la regidora Llorens, l'esforç realitzat per l'IMET aconseguint gairebé 2 milions d'euros per a l'ocupació destinats a tres grans grups de persones en atur: aturats de llarga durada; gent jove i aturats que provenen del sector de la construcció. Quant a l'escola d'aeronàutica, l'EFAV, la regidora d'Educació i Ocupació ha assenyalat que "s'ha aconseguit una línia de finançament específica de la Generalitat per a l'escola"; mentre que sobre l'organització interna de l'IMET, Ariadna Llorens ha posat en valor "la revisió del funcionament de l'institut municipal i el suport dels seus treballadors per adherir-se al conveni laboral de l'Ajuntament amb l'esforç d'adequació dels sous que això ha representat i que ens ha permès assolir un pressupost equilibrat".

Integració de les persones amb dificultats
En aquest àmbit, que té en el TEGAR el seu màxim exponent, la regidora Ariadna Llorens ha destacat com a fets més importants "la posada en marxa de la nova llar residència a les Roquetes; la modificació dels estatuts que dotaran el TEGAR d'una eina que permetrà millorar els serveis que es donen al territori i sobretot el bon nivell assistencial que seguim donant als nostres usuaris malgrat la crisi". A més, també han continuat vigents els projectes Timol i Matí als quals s'hi mantenen els recursos i suport tot i la davallada econòmica que s'ha produït per part de les administracions superiors.

Eficiència de l'Administració i Ajuntament 2.0
La regidora de Tecnologies de la Informació ha explicat que la línia de treball en aquest àmbit ha estat clara i enfocada "cap a una organització que permeti fer tots els tràmits online, a través d'Internet". Per la regidora Llorens, es tracta d'una nova manera de funcionar que també aporti elements de seguretat al treball amb la inclusió de noves eines com les videoactes o les notificacions electròniques. En definitiva, "que les infraestructures, serveis i programes informàtics tinguin repercussió directa en la ciutadania amb la millora i eficàcia de l'Ajuntament".
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00