Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

19/11/2014

L'Ajuntament de VNG promou accions per evitar l'exclusió social a causa de l'habitatge

 Habitatges en règim de lloguer social al carrer del PIntor Martí Torrents  Habitatges en règim de lloguer social al carrer del PIntor Martí Torrents

Diferents regidories conformen la comissió tècnica municipal que atorga els pisos municipals a les famílies en situació d'urgència o vulnerabilitat en matèria d'habitatge

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú gestiona un parc de 56 habitatges en règim de lloguer social per atendre les situacions més urgents en matèria d'habitatge. L'any 2012 es va crear una comissió tècnica municipal per gestionar i prioritzar l'atenció a les persones i famílies amb necessitats més urgents derivades per situacions d'extrema pobresa o vulnerabilitat. Aquesta comissió, formada per tècnics de les regidories de Serveis Socials, Habitatge, Recaptació i Inspecció Tributària es reuneix mensualment i aborda de forma coordinada i transversal la situació personal de cada demandant amb l'objectiu d'oferir un tractament integral a la problemàtica que presenten.

Aquest parc de 56 habitatges públics que gestiona l'Ajuntament de VNG estan situats majoritàriament a la plaça de la Rajanta i al carrer del Pintor Martí Torrents. En aquest any 2014, des de l'Ajuntament de la ciutat s'ha atès 140 famílies amb les quals es treballa de ben a prop per evitar situacions d'exclusió social i amb situacions familiars de dificultat en l'habitatge a l'espera d'accedir a un pis de protecció oficial. D'aquestes, s'ha pogut resoldre satisfactòriament 10 situacions d'urgència.

Les persones o famílies que busquen un habitatge assequible poden adreçar-se a la Borsa de Lloguer social de l'Ajuntament de VNG o bé inscriure's al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit. Un cop feta la sol·licitud, la comissió tècnica municipal avalua cada petició segons uns criteris de barem establerts en funció de la presència de persones vulnerables en el nucli familiar o de convivència i segons la precarietat en què es troben a nivell residencial, atorgant una puntuació que determina el grau d'urgència i necessitat. Tan aviat com l'Ajuntament de VNG disposa d'un habitatge vacant, provinent del parc d'habitatges municipals o bé d'entitats bancàries, la comissió tècnic municipal proposa l'adjudicació en el menor temps possible. En cas de detectar una situació d'urgència i en el cas que no es disposi de cap habitatge, l'Ajuntament treballa coordinadament amb la Generalitat, a través de la Mesa d'Emergències en Allotjament, per tal de donar resposta immediata a les situacions que es presenten.

Accions de prevenció
El context de crisi econòmica que es manté des de fa sis anys amb una afectació directa a l'accés a l'habitatge d'una part de la població ha evidenciat que cal enfortir les polítiques socials en matèria d'habitatge que es realitzen a nivell municipal. L'Ajuntament de la ciutat, com a administració més propera a la ciutadania, dedica tots els recursos disponibles a l'atenció de les necessitats de les persones en aquest àmbit, ja sigui en les situacions d'urgència abans esmentades o bé en les situacions de risc de pèrdua de l'habitatge. En aquest sentit la prevenció és l'element clau per evitar que hom pugui perdre el seu habitatge habitual. Per a aquestes situacions l'Ajuntament de la ciutat posa a l'abast de les persones el servei d'intermediació hipotecària, un servei gratuït i universal que assessora i acompanya les persones que vulguin o necessitin revisar o negociar les condicions de la seva hipoteca amb el banc. Puntualment, des d'aquest servei també s'ofereixen ajuts per fer front al pagament del lloguer o la hipoteca en cas que s'hagi produït algun deute. Durant el 2014 s'ha atès una setantena de casos nous al Servei d'Intermediació del Deute Hipotecar (SIDH) i s'han tramitat 220 ajuts des de l'Oficina Local d'Habitatge. També des de Serveis socials es disposa d'un programa d'ajuts d'urgència social que, entre d'altres, cobreix necessitats derivades dels deutes de lloguer, per fer front a l'entrada a un nou habitatge de lloguer o l'ajut al pagament de rebuts de subministraments.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00