Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

21/07/2015

El Govern municipal presenta el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

 Juan Luís Ruiz, Neus Lloveras i Joan Giribet parlen del Pla de Mobilitat que es debatrà dilluns al Ple      Juan Luís Ruiz, Neus Lloveras i Joan Giribet parlen del Pla de Mobilitat que es debatrà dilluns al Ple

El document, que se sotmetrà a l'aprovació del Ple municipal dilluns vinent, defineix les línies estratègiques i les principals accions a desenvolupar en l'àmbit de la mobilitat en els propers sis anys

El Govern municipal presentarà dilluns a aprovació del Consistori vilanoví el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS). Un document que defineix les estratègies i accions a desenvolupar a Vilanova i la Geltrú en els propers 6 anys amb l'objectiu d'aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador.

Prèviament, s'han presentat els principals eixos d'aquest pla en la trobada habitual que el Govern manté amb els mitjans de comunicació després de la Junta de Govern Local. L'alcaldessa de la ciutat Neus Lloveras ha destacat la importància d'aquest document que es va començar a realitzar durant l'anterior Mandat Corporatiu. En aquest sentit, l'alcaldessa ha explicat que "es va buscar el finançament per poder impulsar aquest pla" mitjançant un conveni amb la Diputació de Barcelona. Segons Neus Lloveras, la redacció del document, que es va iniciar el desembre de 2013, ha tingut "com a resultat una nova eina que durant sis anys ens facilitarà la mobilitat a la ciutat". Així mateix el pla ha permès disposar d'una diagnosi de la situació de VNG i s'ha dut a terme a través de processos participatius "que han permès incorporar la visió ciutadana".

Per la seva banda, el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet ha destacat que el PMUS "té una clara vocació de millorar la mobilitat a la ciutat i molt especialment la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic". En aquest sentit, ha apuntat Joan Giribet, també la mobilitat en vehicle privat té "l'objectiu d'ajudar a la millora dels altres modes de transport". Segons el regidor de Mobilitat, el PMUS "és un document bàsic i necessari pel desenvolupament del futur Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM)" que és un dels objectius que el Govern municipal vol realitzar en l'actual Mandat Corporatiu.

Joan Giribet ha parlat de les línies estratègiques del PMUS, les quals ha definit com a "12 criteris que la ciutat ha de tenir en l'àmbit de la mobilitat". 

Línies Estratègiques del PMUS
 

1. Millora de l'eficiència de cada mode de transport 

2. Fomentar la intermodalitat (com a mesura per assolir un ús eficient dels diferents modes de transport) 

3. Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants (destinant més superfícies i amb més qualitat, en termes de seguretat i accessibilitat) 

4. Augmentar la participació de la bicicleta (creant les infraestructures i la gestió del trànsit necessàries per promoure'n l'ús) 

5. Promoure l'ús del transport públic per sobre del transport privat, oferint un transport col·lectiu de qualitat i competitiu 

6. Promoure una elecció racional de cada mode de transport per a la seva necessitat concreta 

7. Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i de residents 

8. Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport 

9. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica 

10. Fomentar una mobilitat intermunicipal en la qual no predomini el vehicle privat 

11. Regular una distribució urbana de mercaderies amb un mínim impacte 

12. Utilitzar les noves tecnologies donant la màxima informació als usuaris per a que prenguin les decisions oportunes 

Aquests línies estratègiques es tradueixen una seixantena d'accions específiques a dur a terme en cadascun dels modes de transport que contempla el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. Així en el cas de la mobilitat a peu, presenta 12 accions, entre les que se'n destaquen la millora de l'amplada útil dels eixos bàsics per a vianants, fins a 1,80 m útils, en com a mínim un dels dos costats; la creació de nous passos de vianants; l'augment de la senyalització per a invidents o l'estudi de connexió en modes de transport no motoritzats entre el nucli urbà i el càmping. 

rp govern_pla mobilitat2_peu

Quant a la mobilitat en bicicleta, el Pla presenta 13 accions a realitzar com per exemple la creació de vies segregades per a bicicletes; la creació de nous itineraris senyalitzats; l'ampliació de la xarxa d'aparcaments o la incorporació de semàfors específics per a bicicletes i l'actualització del Pla Director de la Bicicleta (de l'any 2006). 

rp govern_pla mobilitat_bicicleta

Sobre el transport públic destaquen la modificació del recorregut urbà per fer itineraris més directes o la millora de les freqüències de pas del servei. 

rp govern_pla mobilitat_transport públic

Finalment en relació a la mobilitat en vehicle privat les accions contemplades en aquest apartat tenen com a principal finalitat afavorir l'ús dels anteriors modes de transport, ja sigui a peu, en bicicleta o en transport públic. Entre les accions que contempla el pla hi ha la implantació d'una nova estructura de circulació de zones 30 en totes les vies no principals; crear noves zones pacificades; canvis de sentits de circulació per pacificar vials i guanyar espais per als modes de transport no motoritzats.

Més informació
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00