Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

25/04/2017

L'Oficina Local de l'Habitatge es consolida, amb un creixement del 24% en l'atenció ciutadana

 Josep Orriols i Gerard Llobet  Josep Orriols i Gerard Llobet

Augment de l'atenció a les situacions d'emergència habitacional i manteniment de les actuacions en habitabilitat, control de patologies i disciplina d’habitatge

 L'Oficina Local de l'Habitatge de VNG es consolida com a referent al municipi per a qualsevol qüestió sobre habitatge, amb un increment l'any 2016 del 24% en les tramitacions i atenció de les consultes ciutadanes, en total 12.670 atencions. El regidor d'Habitatge, Gerard Llobet es mostra "satisfet pel servei que prestem, però són unes dades que ens preocupen com a ciutat, en preocupa l'increment de les problemàtiques derivades de mantenir el dret a l'habitatge".
Roda de premsa Habitatge i ITEs, 4
Entre els diferents serveis que presta aquesta Oficina destaca la protecció i garantia d'accés a l'habitatge, que continua incrementant la seva activitat. El 2016 ha estat l'any de major volum de tramitació, atenció i actuacions registrades. Les activitats d'Ajuts al Lloguer i de Borsa de Mediació són les més consolidades, però també apareixen nous àmbits de treball en matèria de problemàtica ocupa i en l'allotjament de persones en risc habitacional (Mesa Roda de premsa Habitatge i ITEs, 1d'emergències). Els casos d'ocupacions irregulars atesos l'any 2016 es tripliquen respecte a l'any anterior i les sol·licituds d'habitatge a la Mesa d'Allotjaments d'emergències, també. Gerard Llobet ha explicat que "gràcies a la feina de suport que fa l'Oficina, l'any 2016 es va aconseguir que gairebé 400 famílies es beneficiessin dels ajuts al pagament al lloguer". L'import de tots aquests ajuts puja fins als 624.000 €.
Roda de premsa Habitatge i ITEs, 2
La intermediació hipotecària (SIDH) va minvar durant el 2016, presumiblement perquè les entitats bancàries ja han estat aplicant mesures prèvies de resolució dels problemes amb la hipoteca i processos de mediació, que fan que no calgui la intervenció directa de l'advocat del SIDH. En canvi, pel que fa a la morositat en lloguer i els desnonaments d'ocupes, les actuacions directes amb jutjats des de l'OLH es van quadruplicar el 2016 respecte a l'any anterior. El regidor d'Habitatge s'ha mostrat preocupat per la problemàtica ocupa, "als municipis no tenim instruments per fer front a problemes causats per propietaris que no han estat diligents, sobretot alguns grans tenidors d'habitatge, més enllà de mediar i estudiar cas per cas. Evidentment que la 'patada a la porta' no pot ser la solució als problemes d'habitatge”.

Roda de premsa Habitatge i ITEs, 3
L'any 2016 l'OLH va incorporar una nova línia de servei, la de parc públic d'habitatge. Tot i que l'Oficina ja gestionava aquests pisos, l'any passat va assumir plenament la gestió i control pressupostari del parc públic municipal, sobretot pel que fa al manteniment i reparacions dels habitatges. Pel que fa al parc públic que no és propietat municipal, l'OLH continua donant una primera atenció als usuaris llogaters de l'Agència de l'Habitatge i de l'INCÀSOL, però no s'ha pogut arribar a cap acord amb aquestes administracions per a establir un conveni de col·laboració que permeti la gestió conjunta, fet que suposaria una millor i més immediata atenció als usuaris.

Pel que fa a l'habitabilitat i disciplina d'habitatge, la tramitació es manté a nivells similars respecte anys anteriors. A nivell numèric baixen els expedients tramitats, però sobretot perquè en l'àmbit de la detecció d'habitatge buit (usos anòmals) ha minvat molt la xifra total de nous habitatges buits de bancs detectats (quedant-se en una tercera part respecte als habitatges detectats l'any 2015).
El volum de cèdules d'habitabilitat tramitades al municipi continua sent molt baix. Una de les possibles causes és que l'Agència de l'Habitatge potencia la tramitació telemàtica directament per part del tècnic que fa l'informe, sense haver d'adreçar-se a les OLH.

L'àmbit de la promoció per a la rehabilitació ha estat el que menys activitat ha registrat, sobretot perquè les convocatòries d'ajuts a la rehabilitació de l'Agència de l'Habitatge plantegen uns criteris tan restrictius que la majoria de persones interessades finalment desisteixen en fer la sol·licitud. A l'OLH aquest any només s'han tramitat 3 expedients d'ajut a la rehabilitació, dels quals només un ha estat resolt favorablement per part de la Generalitat.

Les accions previstes inicialment per a difusió i desplegament de la ITE finalment no es van dur a terme per falta de recursos i ja s'han iniciat ara al 2017. El mateix es farà amb el programa de Foment de la rehabilitació, que es desenvoluparà durant tot l'any 2017.

ITE, La Inspecció Tècnica de l'Edifici
La ITE és la revisió d'un edifici en els seus elements comuns. D'aquesta inspecció se'n deriva un pla i un calendari de manteniment i – si és necessari- una rehabilitació. El decret aprovat per la Generalitat de Catalunya obliga a realitzar la ITE a tots els edificis amb més de 45 anys d'antiguitat, amb ús d'habitatge, encara que sigui compartit amb altres usos.

Més de 2.000 edificis de la ciutat han de disposar d'aquest certificat abans del 31 de desembre. Per això l'Ajuntament ha organitzat un seguit de xerrades informatives les pròximes setmanes, a més d'atendre les demandes d'informació a l'Oficina, ja que l'Ajuntament farà un paper d'assessorament i informació, però cal tramitar-ho davant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Totes aquestes accions i projectes es realitzen en compliment de les actuacions previstes al PAM (Pla d'Acció Municipal 2015-2019) i en desenvolupament del Pla Local d'Habitatge, segons el pla anual d'actuacions que es presenta cada any a la Comissió local de l'Habitatge formada per tots els grups municipals i el Defensor de la Ciutadania. La regidoria d'Habitatge segueix treballant en la mateixa línia al llarg d'aquest any i centrar-se sobretot en l'atenció i contenció de les situacions d'emergència habitacional, la promoció de la rehabilitació i de l'ús adequat dels habitatges i l'obtenció d'habitatge social i a preus assequibles.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00