Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

03/05/2016

S'inicia el procés cap a la planificació de l'Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú

El regidor Gerard Llobet explica la importància de l'aprovació inicial de la modificació puntual del pla General a aquest sector, que no suposa construir ni edificar

El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar, ahir al vespre, l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector de l'Eixample Nord. L'Eixample Nord és una gran pastilla de terreny, aproximadament de 100 hectàrees, situada al nord de Vilanova i la Geltrú. És un important sector estratègic de la ciutat i està classificat com a sòl urbanitzable. Aquesta importància estratègica ve donada pel seu emplaçament, per la seva accessibilitat i per la seva posició en relació la ciutat i les grans vies de comunicació. 

Gerard Llobet, regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha qualificat l'aprovació inicial d'aquesta modificació del Pla General, com una de les accions urbanístiques més importants des de l'aprovació del Pla General el 2001. Llobet ha destacat que el potencial estratègic de l'Eixample nord també està reconegut per la planificació territorial supramunicipal. L'Eixample Nord està contemplat pel Pla Territorial Metropolità, o pel futur Pla Parcial Penedès. També està contemplat pel Pla Director Urbanístic (PDU), amb la construcció de la Línia Orbital Ferroviària que ha de connectar Vilanova i la Geltrú amb Mataró, sense passar per Barcelona, tot enllaçant les ciutats de la denominada segona corona. "Això vol dir que l'Eixample Nord comporta per a la ciutat una nova centralitat comarcal i regional. Alhora també suposa una àrea de reforçament nodal a mitjà i llarg termini com ho contempla el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), que també vincula la redefinició d'aquestes àrees, per assolir espais mixtes: habitatges, àrees econòmiques i equipaments qualificadors. Aquest tipus de planejament sectorial, com és el cas de la línia orbital ferroviària, que està vinculada a àrees a desenvolupar a mitjà i llarg termini, són estratègiques per a Catalunya." 

Gerard Llobet ha explicat que fins ara "el Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú determina l'Eixample Nord com un únic sector, i marca uns paràmetres de densitat baixa d'edificabilitat amb un índex del 0,73. Es tracta d'una ordenació que no s'adequa a les necessitats de la ciutat i que el fan inviable econòmicament i ambientalment."

Les modificacions que el Ple va aprovar inicialment dilluns son diverses. En primer lloc es divideix l'Eixample Nord en tres sectors. En segon lloc es manté l'equilibri entre activitat i habitatge. I en tercer lloc s'incrementa l'edificabilitat de 0,73 a 1,06, per tal de garantir la viabilitat econòmica, social i ambiental, per assolir els criteris de ciutat compacta, complexa i cohesionada, tenint en compte que a hores d'ara a Vilanova i la Geltrú hi ha ciutat construïda amb densitats i edificabilitats superiors a 2,1.
 
Tal i com ha explicat el regidor, "aquestes modificacions contemplen unes propostes d'ordenació destinades a crear una ciutat compacta, complexa i cohesionada, que permeti l'increment de densitat per maximitzar l'ús de sòl, i fer eficients els serveis i equipaments, a més de disposar de sòl per activitats econòmiques. Així mateix es garanteix el sol per a equipaments fonamentals per a Vilanova i la Geltrú com l'hospital, o per recuperar zones verdes al voltant dels torrents com a portes del Parc Natural del Garraf, a més de facilitar la connexió amb la plana agrícola i els espais naturals, amb una cura molt especial per la protecció dels patrimoni rural i arquitectònic de la zona, i recuperant espais periurbans en situació d'abandó." 

La modificació aprovada també contempla un seguit de garanties on, a partir de criteris d'un urbanisme racional, la ciutat marcarà els calendaris que en cada moment necessiti. L'inici del procés començaria pel sector 1 per tal d'obtenir sòl per a activitats econòmiques o equipaments.  S'obre doncs una fase de planificació. Sobre aquest aspecte, Gerard Llobet ha volgut deixar molt clar que "planificar no és urbanitzar. Estem en un moment idoni per planificar sense pressions del mercat i amb sòl urbanitzat per cobrir les necessitats actuals a curt termini. Aquest escenari favorable permet iniciar la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), però abans era necessària aquesta modificació puntual de l'Eixample Nord." 

Aquesta modificació crea tres nous sectors però només hi ha previsions al Sector 1. També contempla una potencial màxim de 7.300 habitatges al conjunt dels tres sectors, a desenvolupar en un període de 70-80 anys, per garantir el model de ciutat compacte. Això també vol dir una ciutat complexa amb usos mixtes, públics i privats. En aquest sentit, es contemplen zones d'activitat econòmica que poden generar, en aquest període de 70 – 80 anys, 7200 llocs de treball, dels que 2000 estarien al sector 1. 

Per tal de garantir una ciutat cohesionada, el 64% de l'espai està destinat a usos públics. És a dir, vialitat, equipaments (educatius, sanitaris, esportius, assistencials), o zones verdes, mentre que el 36% serà per a usos privats com la residència i l'activitat econòmica. 

Quant al calendari a curt termini, l'aprovació inicial de la modificació del Pla General, així com el tràmit d'informació ambiental, comporta un període d'informació pública i participació de 45 dies. Totes les administracions amb competències sobre l'espai han d'emetre informes durant els propers mesos. Posteriorment, resoltes les al•legacions, es farà l'aprovació provisional i l'enviament a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que ha de revisar la documentació i acordar l'aprovació definitiva. Es calcula un termini que pot arribar a ser d'entre 24 i 30 mesos. Després, caldrà fer una segona modificació per incorporar el sostre de Platja Llarga. 

Segons ha afirmat Gerard Llobet, a mig i llarg termini, l'aprovació del planejament no suposa aprovar cap construcció ni cap desenvolupament, donat que abans calen instruments com l'aprovació del pla parcial, dels polígons, de la reparcel·lació, o de la urbanització. "En tot cas, serà l'Ajuntament qui controlarà tot el procés, garantint que s'adequa a les necessitats de la ciutat. El document aprovat només contempla previsions al Sector 1, que té aproximadament unes 33 hectàrees, però que es podrà dividir en tants polígons com calgui, prioritzant el sòl d'equipaments i el d'activitat econòmica. El desenvolupament d'aquestes 33 hectàrees del sector 1, que alhora es dividirà en diferents polígons d'actuació, se situa a l'horitzó d'uns 25 o 30 anys."
 
El fet d'iniciar la modificació del planejament, sense haver de construir, pot donar resposta al necessari compliment dels convenis signats el seu dia. Aquesta modificació també preveu incorporar el resultat del sostre existent avui a Platja Llarga. L'Ajuntament va decidir protegir l'àmbit de Platja Llarga que, a hores d'ara, és sòl urbà. Aquesta modificació del Pla General és el primer pas necessari per a complir amb els convenis signats amb Incasol. El sostre previst de Platja Llarga es trasllada a les futures parcel•les obtingudes per la cessió gratuïta de sòl a l'Ajuntament. Per tant, els propietaris de l'Eixample Nord no tenen cap càrrega. També es dóna resposta als convenis per a la cessió del sòl de l'IES de Baix a Mar o els convenis per al desdoblament de la Ronda Ibèrica. 

Llobet ha advertit que "de no complir els convenis, l'Ajuntament hauria de fer front a indemnitzacions elevades i Platja Llarga continuaria sent un lloc edificable, donat que es sol urbà des dels anys 60 del segle passat. Per tant, el compliment dels convenis permet seguir protegint Platja Llarga."
 
Finalment, el regidor ha reflexionat que "a 140 anys de la posada en marxa de l'Eixample Gumà, 2016 serà un any important per l'urbanisme social a Vilanova i la Geltrú. Enguany a l'abril hem eliminat el PERI Cap de Creu, i hem vist com ha entrat en vigor el Pla de Catàleg de Masies. Al maig hem aprovat la Modificació puntual del Pla General a l'Eixample Nord, i ara ens espera a revisió del Pla de Catàleg de Patrimoni, a més de seguir amb les treballs del nou POUM, o la millora de la façana marítima."
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00