Directori

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La ciutat > Directori > Accés per tema > Detall

CREDA Comarques IV (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius)

Adreça

Carrer de Sant Pius X, 2 3a
08800 - Vilanova i la Geltrú

Contacte

Tipus Contacte
Fax 938153733
Telèfon 938153733
Web Web CREDA Comarq. IV
e-mail creda-comarques4@xtec.cat
e-mail a8910009@xtec.cat

Descripció

És un servei del Servei Educatiu del Garraf del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Ubicació: Estan ubicats a l'Escola Pompeu Fabra (Rbla. Salvador Samà, 66)

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits:
 • alumnat i famílies;
 • centres i professorat;
 • zona educativa.
El CREDA Comarques IV  és un servei educatiu específic del Departament d’Educació que col·labora amb els centres educatius, per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb greus trastorns del llenguatge dins l’àmbit territorial de les comarques del Garraf, l’Alt Penedès i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

El CREDA Comarques IV és un equip format per logopedes, una psicopedagoga i una audioprotesista que desenvolupa les seves actuacions en estreta relació amb els professionals dels centres i els serveis educatius del sector pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb sordesa o altres dificultats de la parla, el llenguatge o la comunicació.

Els CREDA són equips multiprofessionals organitzats en tres unitats amb les següents funcions:

- Unitat de valoració i orientació
- Unitat de seguiment escolar
- Unitat de tecnologia, actualització i formació

Més informació

Els destinataris del Servei CREDA són:
 • Infants i joves amb sordesa i llurs famílies (0-18 anys).
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-12a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

Els objectius prioritaris dels CREDA són:

 • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu, audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
 • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
 • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

  Accès

  Alumnat derivat per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda amb les dades pertinents per valorar la idoneïtat i característiques de l’alumnat pel qual es sol·licita atenció logopèdica.

Cerca fitxes

Tot el Directori
Només Entitats i Equipaments
Cercar el text a la "Descripció" i "Més informació"
 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00