Modificacions Puntuals del PGOU - VIGENTS

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Planejament General > Modificacions Puntuals del PGOU - VIGENTS

Modificacions Puntuals del PGOU - VIGENTS

Índex

 

Modificacions puntuals de les normes urbanístiques i les correccions d'errades del PGO

1. MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NORMES URBANISTIQUES DEL PLA GENERAL I CORRECCIÓ D'ERRADES DEL PGO

          Documentació administrativa

Documentació tècnica

2. DOCUMENT QUE INCORPORA, EN L'ARTICULAT DEL PGO, LES CORRECCIONS D'ERRADES

Document amb la incorporació de les correccions d'errades

 


 

MPPGOU Usos Hoteler i restauració a la Clau 15

Documentació administrativa
 
 
Documentació tècnica
 

 

MPPGO l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a)

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO en relació a l'ús hoteler: arts. 41 i 284.f

Documentació administrativa

- Publicació al DOGC 7338 de 28 de març de 2017

Documentació tècnica

- Document unitari

- Memòria, Normes Urbanístiques i Annex 1
- Annex 2: Pla d'Hotels
- Annex 3:Inversió turística
- Annex 4: Hotels

Plànols

- 01 Situació
- 02 Àmbit
- 03 Zones
- 04.1 Patrimoni (1:2500)
- 04.2 Patrimoni (1:5000)
- 05 Suspensió

 

MPPGO en la qualificació de la finca de Mas Ricart

MPPGO en la qualificació de la finca de "Mas Ricart"

Documentació administrativa

- CERTIFICAT verificació del Text Refós
- ACORD Aprovació Definitiva
- PUBLICACIÓ DOGC núm. 7098, del dia 13 d'abril de 2016

Documentació tècnica

- Document diligenciat per la CTUB

- Memòria
- Plànol 01 - Situació
- Plànol 02 - Emplaçament
- Plànol 03 - Delimitació
- Plànol 04 - Planejament
- Plànol 05 - Cadastre
- Plànol 06 - Topogràfic
- Plànol 07 - Nova Zonificació

 

MPPGO Sínia de les Vaques (clau 13), regulació del usos de les finques 31, 33 i 35 del C. Àncora

Documentació administrativa

 Documentació tècnica

 

MPPGO per a la incorporació de l'ús religiós al local del carrer Solicrup 35

Documentació administrativa

 Documentació tècnica

 

MPPGO reintroducció dels usos esportiu i estació de servei a la Clau 8b3 (Industrial Roquetes 15b)

Documentació administrativa

- Publicació al DOGC 6773 del dia 18 de desembre de 2014

Documentació tècnica

- Memòria i Normes Urbanístiques i plànols

 

MPPGO Av. Eduard Toldrà, C. Fita, C. Albert Ferrer i Rda. Europa Sect. Ind. Roquetes - Subsector III

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO a l'àmbit de la UA-16 la Geltrú - Sant Jordi

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO Av. Cubelles, C. Joan Llaverias i C. Ramon i Cajal (antiga Fusteria Pirelli)

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

 

MPPGO Equipaments col·lectius (E) i educatiu (H) al C. Roquetes cantonada Rda. Europa 39-45

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO a l'àmbit dels equipaments educatiu (H) i colectiu (E) situat a la Rda. Ibèrica, 68 i 230.


MPGO Equipaments educatiu - colectiu

 Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO Sectors de sòl urbanitzable (Clau 14), amb planejament derivat aprovat (2n document)

Documentació administrativa

Documentació tècnica 

MPPGO Polígon 1 de la UA-7, del Sector Racó de Santa Llúcia

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO de l'article 164 de la Normativa Urabnística del document Refós del PGOU

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO Adaptació dels usos PERI Zona de suport d'Activitats Portuàries de la Sínia de les Vaques

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO Sistemes d'equip. públics: col·lectius (art. 91), esportius (art. 98) i educatius (art.102)

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO creació sistema d'habitatge dotacional i concreció de sòls amb clau HD

Documentació administrativa:

Documentació tècnica: 

 

MPPGO locals prostitució

Documentació administrativa:

 

Documentació tècnica:

 

MPPGO Av Eduard Toldrà, Rbla Exposició i altres, procedents del PP La Bòbila

Documentació administrativa:


Documentació tècnica:

 

MPPGO de la UA3 (carrer Sant Roc, Ronda Ibèria, Hospital Sant Antoni Abat)

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO a l'àmbit del sòl d'equipament col·lectiu (clau E)

Documentació administrativa:

Documentació tècnica: 

 

MPPGO regulació específica usos hoteler i restauració en determinat SNU

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

MPPGO Qualificació sól equipament públic per us sanitari-assistencial al Sector Eixample Nord

Documentació administrativa: 

Documentació tècnica: 

 

MPPGOU a l'àmbit del sector 3.2 Santa Maria de Cubelles

Documentació administrativa:

Documentació tècnica:

 

MMPGO a l'àmbit de l'estudi de detall de l'Av. Eduard Toldrà 91-93 (Gervall, S.A.)

Documentació tècnica

 

MPPGO per incorporar l'ús sanitari assistencial a la finca n. 38-42 del carrer del Prat

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 


 

MPPGO per a la incorporació de l'ús religiós de la finca 1-3 del C Fita del Sector Ind. Roquetes

Documentació administrativa

 Documentació tècnica

 

MPPGO en l'àmbit del sector Masia en Notari-Pirelli

 

 

MPPGO en l'àmbit de la UA15 - Santa Magdalena

Documentació administrativa
Documentació tècnica

 

MPPGO en l'àmbit de Santa Maria

Documentació administrativa

Documentació técnica
 

 

MPPGO UA7 Racó de Santa Llúcia, Pol. 2.1

Documentació administrativa

 

- DECRET de suspensió temporal

- DECRET aixecament de suspensió temporal

- Certificat de l'Acord del Ple de la Verificació del Text Refós de data 2 de maig de 2016


Documentació tècnica

- Memòria
- Annex a la Memòria
- Plànols d'Informació
- Plànols d'Ordenació

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 19/09/2018