Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Planejament General > Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit)

Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit)

Índex

 

MPPGO incloure ús residencial al sòl de sistemes d'equipaments col·lectius, esportius i educatius

 

 

 

MPPGO en l'àmbit de la Zona El Padruell

 

MPPGO en els àmbits de sòl urbà de MASIA D’EN BARRERES I-II

Documentació administrativa

- Edicte Aprovació Inicial

Documentació tècnica

- Memòria i Normativa

 

MPPGO en l'àmbit de l'Eixample Nord

Documentació administrativa

Període d'informació pública

Un cop aprovada inicialment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector Eixample Nord i seguint amb les fases del Programa de participació ciutadana, s'inicia el període d'informació pública que preveu diferents canals d'informació i participació i tindrà una durada de 45 dies des de la publicació oficial:


- Consulta de l'expedient

L'expedient complert es podrà consultar a la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient:

Carrer de Josep Llanza, 1-7 1r
08800 - Vilanova i la Geltrú
Telèfon 938140000 (Ext. 2112 i 2195)
Fax 938144864
urbanismeiobres@vilanova.cat
Horari: De dilluns a divendres de 09:30 a 14h

També es disposarà un exemplar al Consorci pel Desenvolupament Urbanístic del Sector de l'Eixample Nord. http://www.vngeixamplenord.cat/


- Servei d'atenció individualitzada

Paral·lelament a la consulta de l'expedient, les persones interessades podran sol·licitar una visita individualitzada per fer consultes.

Cal demanar cita prèvia trucant al 938106820

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14h


- Presentació d'al·legacions o requeriments de documentació

Les persones que vulguin presentar al·legacions o sol·licitar documentació, ho podran fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a través del formulari general d'instància.

Documentació tècnica

Annexos documentació

 

MPPGO per modificar l’article 268 de les NNUU i per modificar la qualif. urb. de la parc. 25, pol. 6

 
 
Plànols
            I.1 Emplaçament
            I.2 Planejament municipal vigent
            O1 Planejament proposat
 
 
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
 

Annexos

    Informes dels organismes sectorials
Plànols
I.6.2. Planejament municipal vigent (Estructura orgànica del territori)

 

MPPGO en relació a la reubicació de la caserna de la Policia Local

Documentació administrativa

Documentació tècnica


© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 20/08/2018