Qui està obligat a realitzar la ITE i en quins terminis?

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Oficina Local d'Habitatge > La Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) > Qui està obligat a realitzar la ITE i en quins terminis?

Qui està obligat a realitzar la ITE i en quins terminis?

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria els edificis plurifamiliars i també els unifamiliars. En el cas d'unifamiliars, se n'exceptuen aquells en què la seva construcció principal estigui separada a 1,5 metres o més de la via pública o finques adjacents (art. 3 del Decret 67/2015).

Segons l'antiguitat de l'edifici, s'estableix un termini màxim per fer la ITE (regulat a l'Annex 1, del Decret 67/2015):

Com a norma general, tots els edificis han de passar la ITE abans que compleixin els 45 anys d'antiguitat, amb les excepcions següents:

Edificis plurifamiliars amb antiguitat entre 1951 i 1960:  Fins al 31 de desembre de 2015
Edificis plurifamiliars amb antiguitat entre 1961 i 1971: Fins al 31 de desembre de 2016
Edificis plurifamiliars amb antiguitat a partir de 1971: l'any que compleixi 45 anys d'antiguitat.

Edificis unifamiliars amb antiguitat anterior a 1900: Fins al 31 de desembre de 2016
Edificis unifamiliars amb antiguitat entre 1901 i 1930:  Fins al 31 de desembre de 2017
Edificis unifamiliars amb antiguitat entre 1931 i 1950: Fins al 31 de desembre de 2018
Edificis unifamiliars amb antiguitat entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2019
Edificis unifamiliars amb antiguitat entre 1961 i 1975: Fins al 31 de desembre de 2020
Edificis unifamiliars amb antiguitat a partir de 1975: l'any que compleixi 45 anys d'antiguitat.

Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment d'assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l'obligació de passar la ITE fins la data en què caduqui aquesta cèdula.

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a la inspecció tècnica correspon als propietaris/es. El cost econòmic de la inspecció va a càrrec de les persones obligades que hauran de contractar directament un tècnic/a competent.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 10/07/2017