Instruments de gestió

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Planejament Derivat > Instruments de gestió

Instruments de gestió

Índex

 

Delimitació Trama Urbana Consolidada (TUC)

Documentació administrativa


Documentació tècnica

 

PR Voluntària Av. Eduard Toldrà 87-93

 - Publicació al BOP Edicte d'exposició pública

 

PR voluntària Pol. 2 PERI Pirelli Mar

 - Publicació al BOP Edicte d'exposició pública

 - Certificat Acord Aprovació Definitiva

 

Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana 9a

 

Sentència núm. 257 de data 13 d'abril de 2016 PR Pol. 2 Sector Llimonet

Sentència núm. 257 de data 13 d'abril de 2016 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs d'apel·lació núm. 253/2013 promogut per Galze Urbà, SL, contra la Sentència núm. 77, de 12 d'abril de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona i recaiguda en el recurs contenciós administratiu 201/2008, que va declarar la inadmissibilitat del Projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla parcial el Llimonet.

 

Projecte d’urbanització d’un tram de vorera en el carrer Raval de Santa Magdalena

Documentació administrativa

 

PR Econòmica àmbit PA Zona Terciària de la Sínia de les Vaques (finques 31, 33 i 35 del PERI)

Documentació administrativa d'aprovació definitiva

 

Projecte de divisió poligonal de la UA7 del Racó de Santa Llúcia

Documentació tècnica:

 

Suspensió de llicències destinades a clubs i associacions de cànnabis

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

Acord Aprovació definitiva estatuts i bases d'actuació Junta Compensació Pol. II UA-16

 

Reparcel·lació Llimonet 2 i 3 (Vigent)

 

Solicrup 2 (en tràmit)


 

Unitat d'actuació de Santa Maria (Vigent)

 

Projecte Urbanització Polígon 1 UA-7 Racó Santa Llúcia

Documentació administrativa:


Documentació tècnica:

 

 

Modificació Projecte Urbanització sector Masia en Notari-Pirelli (zones verdes)

Documentació administrativa:

Documentació tècnica: 

 

Constitució EUC provisional Sant Jordi II

Documentació administrativa

 

Projecte divisió poligonal Pol. 2 UA7 Racó de Santa Llúcia

Documentació tècnica:

 

Modificació Projecte Reparcel·lació La Carrerada

 

Modificació obres bàsiques i det. obres complementàries sector 3.5 Solicrup 2

Documentació administrativa:

Documentació tècnica:

 

Projecte per al desenvolupament de l’activitat de bar restaurant a immoble al Camí de la Plana

Documentació administrativa
Documentació tècnica

 

Informació pública de la sentència en el recurs ordinari núm. 306/2008-C

 

Modificació puntual projecte de reparcel·lació UA Casernes - Sta. Magdalena

Documentació administrativa


 

Projecte de reparcel·lació del sector Masia d'en Barreres II

Documentació administrativa d'aprovació inicial

 Documentació administrativa d'aprovació definitiva

 

 

Projecte tècnic complementari Murs sector Masia d'en Barreres II

Documentació administrativa d'aprovació definitiva

 

 

Projecte tècnic complementari Escomesa Elèctrica sector Masia d'en Barreres II

Documentació administrativa d'aprovació definitiva

 

Sentecia recurs s'apel·lació núm. 142/2016 Sector Llimonet

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
dictada en el recurs d'apel·lació núm. 142/2016

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 18/12/2018