Comissió Municipal de Prevenció i d'Actuació davant els desnonaments

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Oficina Local d'Habitatge > Desnonaments i execucions hipotecàries > Comissió Municipal de Prevenció i d'Actuació davant els desnonaments

Comissió Municipal de Prevenció i d'Actuació davant els desnonaments

El dia 20 de juny de 2012 es va constituir la Comissió Municipal de Prevenció i d'Actuació davant els desnonaments, liderada per la Regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports, Blanca Albà, i el Regidor d'Urbanisme, Obres i Habitatge, Joan Giribet. 

Aquesta Comissió està formada també per la resta de grups polítics municipals, i compta amb la participació dels agents jurídics, socials, persones afectades, entitats financeres, APIs, promotors i consumidors i representants del tercer sector o sector no lucratiu.

Fruit del treball d'aquesta  comissió, s'ha elaborat un Protocol d'actuació davant situacions de sobreendeutament i risc de desnonament, i  s'estan impulsant mesures amb caràcter preventiu per evitar situacions d'exclusió social: tallers d'economia domèstica, xerrades informatives, etc.

A la darrera sessió plenària de la comissió, celebrada el passat 15 de maig de 2013, es va decidir crear diversos grups de treball, a nivell tècnic, per poder abordar la problemàtica de la pèrdua de l'habitatge de forma més operativa i àgil.
De moment, ja s'han celebrat les primeres reunions dels següents grups de treball:

Grup de treball 1: DIAGNOSI, PREVENCIÓ I COMUNICACIÓ, que té com a objectius:
Elaborar una breu diagnosi contínua dels perfils de les famílies afectades (segons ingressos, urgència, etc.) amb la finalitat d'anar adaptant-nos a les necessitats que sorgeixin en cada moment, aconseguir que la informació arribi a totes les persones afectades i crear noves propostes a nivell de prevenció del sobreendeutament i dels desnonaments.

Grup de treball 2: CIRCUITS DE COL•LABORACIÓ PER EVITAR LA PÈRDUA DE L'HABITATGE, que té com a objectius: Establir un entorn de col•laboració que promogui una actuació precoç sobre les situacions de risc de pèrdua de l'habitatge i fer una recerca d'habitatge assequible per al perfil de famílies que presenta aquesta problemàtica en l'actualitat.

Grup de treball 3: RECERCA D'HABITATGES SOCIALS I REALLOTJAMENT, que té com a objectius : la detecció i recerca de pisos buits, la recerca d'estratègies per posar aquests pisos a l'abast de les famílies afectades, i la prevenció del risc de pèrdua de l'habitatge.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 07/07/2017