Inclusió social

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Serveis socials > Inclusió social

logo      


ARA SEGUEIX-NOS TAMBÉ A:   twitter VNG Inclusió      facebook VNG Inclusió

                 
TENIM NOVA PÀGINA WEB!!! POTS TROBAR-NOS A:

web

Tenim una realitat en la qual els canvis socials estan comportant una intensificació de les desigualtats i estan provocant l'emergència de nous riscos d'exclusió social. Davant d'aquestes transformacions, les administracions i el tercer sector han d'adoptar nous enfocaments en les polítiques i en les formes de gestió que permetin assolir una societat més inclusiva per donar resposta a aquests nous fenòmens d'exclusió social. 

L'exclusió social és una situació d'impossibilitat d'accedir als mecanismes de desenvolupament personal, d'inserció sociocomunitària i als sistemes de protecció social, que pot afectar persones o grups, a conseqüència d'un o diversos factors de vulnerabilitat. El concepte d'exclusió social reemplaça i amplia el de pobresa. No ve definida pel que la persona és –per la seva identitat– sinó que, el que defineix la seva exclusió és allò que li manca

Les trajectòries vitals contemporànies s'han tornat molt més inestables i els moments de ruptura són més traumàtics pels canvis socials que caracteritzen l'actual societat del risc.  La societat diposita en els individus la pressió de triar bé les seves opcions, corrent sempre el risc de no encertar i resultar, aleshores, socialment exclosos/as. Com a conseqüència, ja no podem parlar de situacions d'exclusió social homogènies sinó de diversos processos d'exclusió en els diferents àmbits de la vida de les persones.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb l'Oficina Tècnica d'Inclusió Social -VNG Inclusió-, que s'encarrega de desenvolupar el  Pla Local d'Inclusió Social. Aquest és l'instrument que ha de facilitar fer el pas del "municipi que tenim" al "municipi que volem" i serà el full de ruta que ens ha de permetre transformar la realitat social de Vilanova i la Geltrú perquè sigui una ciutat més cohesionada i inclusiva.

En aquesta pàgina podreu trobar els següents documents:

-          Presentació-resum del Pla Local d'Inclusió Social.

-          Presentació de la ponència de l'Oficina Tècnica a la Jornada de Presentació de la Diagnosi.

-          Document extens de la Diagnosi de l'Exclusió Social a VNG: és el document de la Diagnosi complerta, que integra una anàlisi quantitativa, una aproximació qualitativa i una recerca dels moments de ruptura a través de relats de vida reals.

-          Document de síntesi de la Diagnosi de l'Exclusió Social a VNG: resum d'aquells resultats més destacats de la Diagnosi.

-          Mapes de Vulnerabilitat: anàlisi d'algunes dades per zones de la nostra ciutat i representades gràficament per mapes.

© Regidoria de Serveis Socials
C. del Marquesat de Marianao, 2, bxs. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 27/09/2017