Unitats bàsiques

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Serveis socials > Unitats bàsiques
El Sistema Català de Serveis Socials estructura la seva xarxa i el seu funcionament en dos nivells d'atenció:

- Els Serveis socials bàsics

- Els Serveis socials d'atenció especialitzada

Els Serveis Socials d'atenció bàsics són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el Sistema de Serveis Socials.

Què fan els Serveis socials bàsics?
  • Detectar i prevenir les situacions de risc socials o exclusió.
  • Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del seu territori.
  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats.
  • Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats.
  • Tramitació i seguiment de programes que requereixen la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.).
  • Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat.
  • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen Els Serveis socials especialitzats(centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

En definitiva, els serveis socials d'atenció primària atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.

És important destacar el seu caràcter polivalent, i per tant atenen a tots els grups de població (gent gran, disminuïts, infància, etc.) i tot tipus de problemàtiques (econòmiques, en relació a l'habitatge, de tipus laborals, en relació a la salut, disminucions i toxicomanies, malalties mentals, dificultats en l'aprenentatge, inadaptació social, maltractaments i violència familiar, etc.)

EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL

EBAS DE PONENT

EBAS DE LLEVANT

EBAS DE MAR

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, disposa de tres Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), que configuren una unitat territorial per garantir la major descentralització. Totes disposen d'un equip multidisciplinar  compost com a mínim per treballadors/es socials i educadors/es socials i ubicat en el propi sector.
També disposa d'un equip de Primera Acollida que rep les demandes dels ciutadans que s'adrecen per primera vegada als serveis socials.

 

 

 

© Regidoria de Serveis Socials
C. del Marquesat de Marianao, 2, bxs. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 26/02/2015