Preguntes més freqüents sobre la dependència

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Serveis socials > Equip d'Atenció a la Dependència i Gent Gran > Preguntes més freqüents sobre la dependència

Preguntes més freqüents sobre la dependència

 1. Com sol·licitar una valoració del grau de dependència?

  Mitjançant un imprès de sol·licitud de valoració. Us el podeu descarregar a l'espai de Tràmits de www.vilanova.cat o bé recollir-lo a les oficines de Serveis socials de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, c. del Marquesat de Marianao, núm. 2 bxs.

 2. Qui pot demanar una valoració del nivell de dependència?

  Tenint en compte l'aplicació progressiva de la llei, és indicat que sol·licitin una valoració les persones que creguin que es troben en el grau III. Responent un qüestionari es pot obtenir una orientació sobre el nivell de dependència.

 3. Com es mesura la dependència?

  S’estableixen 3 graus de dependència:

  • Grau I: Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per la seva autonomia personal

  • Grau II: Dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix de la presència permanent d’un cuidador o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal

  • Grau III: Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per la seva autonomia personal

  La valoració la realitzarà un professional acreditat al domicili o al centre on resideix la persona, utilitzant el Barem de Valoració de Dependència (BVD)

  Durant el 2007 seran reconeguts els drets de les persones que tinguin una valoració de Grau III; els altres graus s’incorporaran progressivament.

  Enllaç relacionat
 4. Per què serveix un reconeixement del grau de dependència?

  Perquè la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència s'aplica progressivament des del 2007 fins al 2015. En el primer any de desenvolupament de la llei, és a dir, el 2007, se'n podran beneficiar les persones que presentin una dependència de grau III. A partir del 2008 s'aplicarà en els casos de dependència de grau II i progressivament als casos de dependència de grau i fins al 2015.

 5. Què aporta el reconeixement del Grau de Dependència?

  Per aquelles persones dependents acollides i, segons la seva situació, la llei garantirà i regularà dos tipus d’aportacions:

  • Cartera de Serveis segons necessitats:

  ¿ Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l’autonomia personal

  ¿ Serveis de teleassistència i d’ajuda a domicili

  ¿ Serveis de Centre de Dia i d’Atenció Residencial

  • Prestacions econòmiques

  ¿ Per pagar a un professional o comprar un servei

  ¿ Per a la cura de l’entorn familiar i ajuda a cuidadors no professional

  ¿ Per a assistència personal a persones amb gran discapacitat

  Enllaç relacionat
 6. Com podem saber si una persona podria tenir una dependència de Grau III?

  Responent aquest petit qüestionari:

  - Necessita que algú l’alimenti?

  - És incapaç de menjar sol/a?

  - Necessita que algú el/a renti o el/la banyi?

  - Necessita que el/la vesteixin?

  - Necessita que l’arreglin (pentinar, afaitar, rentar les dents...)?

  - Té incontinència (no controla) la deposició?

  - Té incontinència (no controla) l'orina?

  - Necessita ajuda per anar i utilitzar el lavabo?

  - Necessita que l’aixequin o el posin al llit o a la cadira?

  - Necessita ajuda per desplaçar-se, i si va amb cadira de rodes l’han de portar?

  - Necessita ajuda per salvar un esglaó o desnivell?

  Si es respon afirmativament 7 preguntes o més, es pot iniciar un procés de reconeixement de la dependència, ja que és possible que s’estigui en una situació de Gran Dependència (Grau III).

  Enllaç relacionat
© Regidoria de Serveis Socials
C. del Marquesat de Marianao, 2, bxs. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 17/11/2011