Atenció a les persones

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Serveis socials > Atenció a les persones

Atenció a les persones

Atenció a les persones i a les famílies

Des dels Serveis Socials Bàsics abordem problemàtiques familiars molt diverses derivades de dificultats econòmiques i laborals, relacionals, violència domèstica, maltractaments, consum abusiu d'alcohol i altres toxicomanies, etc. per les quals es fa un pla de treball on es coordinen les intervencions de tots els serveis. 

Programes per a les persones i les famílies:


Accés als Serveis Socials Bàsics

El Servei de Primera Acollida dóna informació sobre recursos dels sistemes públics de protecció social, prestacions i serveis existents, així com orientació i assessorament de diversos temes, a nivell comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia dels ciutadans /es, tot atenent les seves situacions de necessitat.

Més informació a: Primera acollida (accés als serveis socials)

Tractament social a persones i a famílies

Serveis d'atenció a persones i famílies en temes d'orientació i assessorament per tal de cercar conjuntament aquelles accions i activitats que contribueixin a l'afavoriment del benestar d'aquestes. Es realitza un abordatge a nivell individual o grupal / comunitari, de tal manera que les situacions plantejades es deriven al servei o recurs adient.
Aquestes atencions es realitzen des de l'EBAS (Equips bàsics d'atenció social) que estan integrats per un equip multidisciplinar (Treballador Social i Educador Social) amb el suport d'una psicòloga.
Es treballa l'atenció a situacions d'exclusió per promoure la inclusió a la societat, suport i treball a realitzar per reconduir la situació de vulnerabilitat, s'estableixen plans de treball conjunts amb la persona / família, es gestiones i coordinen recursos pel benefici de les persones.

Ajuts d'urgència social

Son ajuts econòmics per atendre situacions de necessitat urgent, puntual i temporal d'aquelles persones que es trobin empadronades o residint al municipi, com per exemple l'alimentació, l'allotjament i el vestit.
Més informació al tràmit: Ajuts d'urgència social

Atenció psicològica

Des de l'EBAS s'ofereix, mitjançant el psicòleg de suport de l'equip, una atenció psicosocial a aquelles famílies en situació de dificultats o risc que afecta als seus membres, i a l'espera de visita al servei especialitzat.

Les atencions psicològiques en situacions de violència masclista, existeix un servei psicològic a Equitat, més informació a: Atenció psicològica

Atenció Jurídica

Atenció d'aspectes jurídics a persones empadronades i residents al municipi sobre aspectes relacionals, convivència i altres. Es tracta de donar informació d'orientacions legals, no es realitzen tràmits ni gestions.


Tràmits per facilitar a les persones i famílies el seu procés d'integració social:

Accés als centres d'acollida de dones maltractades (Generalitat)

Prestacions d'especial urgència al lloguer / hipoteca (Generalitat)

Es tracta d'uns ajuts econòmics individualitzats per pagar lloguer / hipoteca del domicili de residència habitual i permanent en aquelles situacions familiars / de convivència amb ingressos econòmics baixos. L'objectiu és eixugar el deute per tal que la persona pugui continuar a l'habitatge.
Cal una valoració des de Serveis Socials i un informe /diagnòstic de la situació de vulnerabilitat social.

Allotjament temporal d'urgència social

Es tracta d'un allotjament d'estada limitada i temporal per aquelles persones / famílies que pateixen una situació sobrevinguda i d'urgència, a conseqüència de la manca d'habitatge i que no tenen possibilitats d'allotjament alternatiu.

Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya

Banc de Queviures

Servei de dutxa

Tràmit i seguiment Renda Mínima d'Inserció

La Renda Mínima d'Inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport a la integració laboral i formació d'adults.
Per sol·licitar-ho cal adreçar-se als Serveis Socials.

 

 

© 2007 Regidoria d'Afers Socials, Salut i Sanitat
C. del Marquesat de Marianao, 2, bxs. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 26/02/2015