Seguretat alimentària

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Salut > Protecció de la Salut > Seguretat alimentària

Seguretat alimentària

INSPECCIONS

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb personal tècnic que s'encarrega de realitzar les tasques de control sanitari dels establiments alimentaris. També es realitzen inspeccions en cas de denúncies o a petició del Departament d'Activitats Econòmiques, com a requisit per la llicència d'obertura d'un establiment alimentari.


CURSOS DE FORMACIÓ PER A MANIPULADORS D'ALIMENTS

Segons s'estableix al capítol XII de l'annex II del R(CE)852/2004 (1) les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d'higiene alimentària segons la seva activitat laboral. El titular haurà d'elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix:

1-CURS BÀSIC DE FORMACIÓ PER A MANIPULADORS D'ALIMENTS DEL COMERÇ MINORISTA I LA RESTAURACIÓ

Qui pot fer el curs?

Els manipuladors d'aliments del comerç minorista i de la restauració col·lectiva.
Dura dos dies, dimecres de 16.30h a 19h.

Procés d'inscripció:

· Cal omplir la butlleta adjunta 

· Ingressar 40 euros l'entitat "La Caixa", al número de compte:
2100 – 0024 – 93 – 0200827285

· Lliurar la documentació següent a la Regidoria de Salut o bé a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

  • butlleta d'inscripció emplenada
  • resguard de l'ingrés bancari
  • fotocòpia del DNI


2-CURS D'AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES PER A LA RESTAURACIÓ I EL COMERÇ MINORISTA


Qui pot fer el curs?

Els manipuladors d'aliments que hagin d'omplir les fitxes tècniques dels plats i indicar-ne els al·lèrgens.

Dura un dia, un dimecres, de 16:30 a 19h

Procés d'inscripció:

Cal omplir la butlleta adjunta

Ingressar 25€ a l'entitat "La Caixa", al número de compte:

2100 - 0024 - 93 - 0200827285

Lliurar la documentació següent ala Regidoria de Salut o bé a l'Oficina d'Atenció ciutadana:

  • butlleta d'inscripció emplenada
  • resguard de l'ingrés bancari
  • fotocòpia del DNI

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS:


AUTOCONTROLS: models de plans

Els establiments alimentaris han de crear, aplicar i mantenir procediments eficaços de control per garantir la producció d'aliments segurs, d'acord amb els principis en els quals es basa el Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

El sistema APPCC permet identificar, avaluar i controlar perills significatius per a la innocuïtat dels aliments.
Els prerequisits són les pràctiques i les condicions necessàries per garantir la seguretat alimentària.


TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INSPECCIÓ I PREVENCIÓ SANITÀRIA
© Regidoria de Salut
C. del Marquesat de Marianao, 2 Tel. 93 814 00 00 ext. 3420
Última actualització: 09/04/2018