Indicadors de salut

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Salut > Indicadors de salut
Millorar la qualitat de vida de la població és l'objectiu de la Regidoria de Salut

L'informe d'Indicadors de Salut és un instrument únic i de gran potencialitat, que recull i analitza a partir de l'evolució de 90 indicadors al llarg dels darrers deu anys, dades de la població empadronada referents a l'estructura poblacional, la salut reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs, la mortalitat i la morbiditat (quantitat de persones afectades per cada malaltia) i l'atenció a nivell hospitalari (hospital d'aguts, sociosanitaris i de salut mental). L'informe permet fer un seguiment dels canvis en l'estat de salut de la població, estudiar els possibles motius, identificar necessitats i desigualtats en salut i, en conseqüència, ha de permetre prioritzar i avaluar les polítiques municipals d'intervenció en matèria de salut pública.

A nivell de la nostra ciutat, les dades mostren que Vilanova i la Geltrú és una ciutat que es troba dins la mitjana de Catalunya. En els darrers 10 anys s'ha incrementat la població prop d'un 25%, amb l'arribada de població immigrada que l'ha rejovenida i ha augmentat els nivells de reproducció. Seguint la tònica catalana, l'edat reproductiva en general ha augmentat, i els dones tenen el primer fill entre els 30 i els 35 anys. També dins la mitjana, la interrupció voluntària de l'embaràs es dóna en un de cada 5 casos. Pel que fa a mortalitat, els accidents càrdiovasculars i els tumors són les principals causes. Val a dir que a VNG hi ha molts habitants de més de 84 anys, una franja d'edat en la què hi ha moltes necessitats, i que l'Ajuntament haurà d'abordar en els propers anys.


© Regidoria de Salut
C. del Marquesat de Marianao, 2 Tel. 93 814 00 00 ext. 3420
Última actualització: 27/12/2018