Registre Ciutadà

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Participació ciutadana > Registre Ciutadà

Registre ciutada ninus

La Regidoria de Participació i Cooperació posa en marxa el Registre Ciutadà de Vilanova i la Geltrú amb les dades de les persones interessades a participar, a estar al dia, a informar-se de l'actualitat municipal i a implicar-se en els assumptes públics del municipi.

El Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estableix, entre els seus objectius, desenvolupar mecanismes de participació dels ciutadans i ciutadanes en la definició dels seus projectes, així com incrementar el seu nivell de participació en la presa de decisions. És per aquest motiu que es posa en marxa el Registre Ciutadà de Vilanova i la Geltrú.

Aquest registre permetrà, a qui s'inscrigui, a estar informat i informada de les experiències participatives que es duguin a terme a la ciutat. També li permetrà que pugui formar part dels processos i sessions que l'Ajuntament organitzi per promoure la participació activa de ciutadans i ciutadanes a títol individual.

Es pot inscriure's al Registre Ciutadà de Vilanova i la Geltrú qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada a Vilanova i la Geltrú.
La inscripció és voluntària i es pot fer per internet o personalment a l'OAC o a qualsevol centre cívic.

A L T A     A L    R E G I S T R E   C I U T A D À


"L'Ajuntament posa en marxa el registre ciutadà"  (26 setembre 2012)


© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
participacio@vilanova.cat Tel. 93 814 00 00 (ext. 2040)
Última actualització: 02/09/2015