2016. P. participatiu: PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Participació ciutadana > Processos participatius i diagnosis participades > 2016. P. participatiu: PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

2016. P. participatiu: PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

P.Participatiu Pla Director Cooperació

Nom: ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ


Descripció:

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la voluntat de dotar-se d'un nou model de cooperació, ha iniciat el procés participatiu per elaborar un Pla Director de Cooperació al Desenvolupament. S'espera tenir la seva redacció final el mes d'abril de 2017.

Aquest Pla Director és una de les actuacions previstes a l'actual Pla de Mandat 2016-2019 i pretén marcar les pautes i els criteris en què s'estructurarà l'actuació municipal en l'àmbit de la cooperació comptant amb la participació del màxim d'actors de la ciutat.

OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ
  • Repensar i definir la política de cooperació de Vilanova i la Geltrú davant del nou escenari socioeconòmic i els canvis en el pla internacional
  • Enfortir la coherència entre la política de cooperació i la resta de les polítiques públiques
  • Elaborar i portar a terme una estratègia de formació, sensibilització i comunicació, amb una major implicació de la societat civil
  • Enfortir el teixit associatiu a través de la reflexió col·lectiva i del treball en xarxa per a l'elaboració participativa del Pla Director de Cooperació.

FASE I: Diagnosi (de juny a novembre)

La Diagnosi permetrà identificar la situació de la cooperació i la solidaritat a Vilanova i la Geltrú.  Constituirà el  punt de partida per identificar els objectius i accions del Pla Director.

En aquesta fase de diagnosi està previst que hi participin únicament les entitats de cooperació de la ciutat.

Taller participatiu de 2 de novembre 2016.   Taller amb les entitats de cooperació en el que varen identificar els punts forts i els punts febles, els elements a corregir o a transformar i les possibles línies de treball a prioritzar en el Pla Director de Cooperació.

FASE II: Elaboració del Pla Director

En base al diagnòstic compartit i valorat, s'obrirà una segona fase de participació ciutadana per elaborar el Pla.  Es tracta per tant de construir col·lectivament el PDC a partir de la definició dels seus objectius, dels eixos de treball estratègics i de les modalitats de cooperació que es volen portar a la pràctica durant els següents anys.

Es materialitzarà en la redacció del document de Pla Director, que inclourà en particular un programa operatiu que mencionarà les accions concretes a realitzar a curt i a mig termini.

FASE III: Aprovació i difusió del Pla Director

Una vegada validat el Pla Director de Cooperació, es procedirà a la seva aprovació formal.

RELACIÓ DE NOTÍCIES......

" En marxa el Pla Director de Cooperació amb el finançament de la Diputació de Barcelona "
(4 de novembre 2016)

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
participacio@vilanova.cat Tel. 93 814 00 00 (ext. 2040)
Última actualització: 02/12/2016