Funcionament Oficina Defensora

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Defensora de la ciutadania > Funcionament Oficina Defensora

Funcionament Oficina Defensora

logo_bloc

La Defensora de la Ciutadania, QUI ÉS i QUÈ FA?

És una institució, independent i imparcial, que té per objectiu defensar els drets del ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en relació a totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i dels organismes que en depenen.

És elegit/da pel Ple municipal.

La Defensora de la Ciutadania, QUINS ASSUMPTES TRACTA?

Els assumptes que tracta són els relacionats amb l'administració municipal, sobre el tracte rebut en organismes municipals o que siguin de competència municipal i problemes de la ciutadania que tinguin o facin referència a temes de competència municipal.

No tracta temes en què no estigui implicat l'Ajuntament de la ciutat, tampoc problemes entre veïnat o sobre arrendaments que pertoquen a d'altres administracions o queixes pendents d'alguna resolució judicial. En tots aquests casos, el/la Defensor/a de la Ciutadania sempre informarà o aconsellarà sobre l'organisme competent en cada cas.

La Defensora de la Ciutadania, COM TREBALLA?

Organitza entrevistes, en hores convingudes, amb les persones que li demanen la seva atenció. Es poden sol·licitar les entrevistes per web, per email, per telèfon i fins i tot personalment.

El/La Defensor/a també podrà intervenir d'ofici en cas que ho cregui convenient.

La Defensora de la Ciutadania, ON LA TROBAREU i COM PODEU CONTACTAR-HI?

La seva oficina és al Centre Cívic La Geltrú, a la plaça Associació d'Alumnes Obrers, s/n.

També podreu contactar-hi a través del telèfon 93 814 74 06, a través de l'email defensor@vilanova.cat i al web municipal.

MARC NORMATIU de la Defensora de la Ciutadania

L'àmbit normatiu municipal en què es basen les accions del Defensor/a de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú és el Reglament del Defensor, aprovat el 5 de març de 2001.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat descriu els drets de la ciutadania que estan reconeguts internacionalment. Vilanova i la Geltrú, com a ciutat signatària d'aquesta carta i a través del Defensor/a de la Ciutadania com a institució independent i imparcial, facilita l'exercici dels drets inclosos en aquesta carta.Des de l'any 2000, la figura del Defensor/a de la Ciutadania, treballa com a mecanisme de garantia per tal de consolidar el dret a una bona administració.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
participacio@vilanova.cat Tel. 93 814 00 00 (ext. 2040)
Última actualització: 05/10/2017