Consultes i/o audiències sobre reglaments i ordenances

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Participació ciutadana > Consultes i/o audiències sobre reglaments i ordenances

Consultes i/o audiències sobre reglaments i ordenances

La nova llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), impulsa noves formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals.

En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix per exemple, que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió a la ciutadania sobre la futura norma.

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
participacio@vilanova.cat Tel. 93 814 00 00 (ext. 2040)
Última actualització: 20/06/2018