2014. Programa de participació EIXAMPLE NORD

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Participació ciutadana > Processos participatius i diagnosis participades > 2014. Programa de participació EIXAMPLE NORD

2014. Programa de participació EIXAMPLE NORD

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

eixample nord

Nom: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: EIXAMPLE NORD

Data:
Novembre 2014

Descripció:
Programa de participació ciutadana de la modificació puntual del PGOU al sector de l'Eixample Nord. El present acord es va publicar al BOPB, divendres 21 de novembre de 2014.

Audiència Pública sobre l'Eixample Nord. 31 de gener 2015


PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA.

Un cop aprovada inicialment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector Eixample Nord i seguint amb les fases del Programa de Participació Ciutadana, s'inicia el període d'informació pública que preveu diferents canals d'informació i participació.

El termini d'informació pública de 45 dies previst per la llei finalitzava el 13 de juliol de 2016 però per tal de facilitar la màxima informació i participació de la ciutadania, a la sessió del Ple de l'Ajuntament del dia 4 de juliol es va aprovar l'ampliació del termini previst a l'acord del Ple de l'Ajuntament del 2 de maig de 2016, per un termini de tres mesos des de la darrera publicació obligatòria, que s'ampliarà en un més en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d'agost.

  • Consulta de l'expedient

L'expedient complert es podrà consultar a la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient . També es disposarà d'un exemplar al Consorci pel Desenvolupament Urbanístic del Sector de l'Eixample Nord.

  • Servei d'atenció individualitzada

Paral·lelament a la consulta de l'expedient, les persones interessades podran sol·licitar una visita individualitzada per fer consultes.

Per demanar cita prèvia es pot fer al 93 810 68 20 (de dilluns a divendres de 10 a 14 hores)

  • Presentació d'al·legacions o requeriments de documentació

Les persones que vulguin presentar al·legacions o sol·licitar documentació, ho podran fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a través del formulari general d'instància.

  • Sessions informatives amb la ciutadania i les entitats

Consell d'Associacions de Veïns
El passat 25 de maig de 2016 es va celebrar una trobada del Consell Municipal d'Associacions de Veïns i, entre d'altres temes, es va explicar la modificació puntual del PGOU en el sector de l'Eixample Nord.

Trobada informativa
Sessió pública adreçada a tots els propietaris i interessats, que tindrà lloc el proper dimarts 21 de juny de 2016 a les 19 hores al Centre Cívic La Collada.


eixample nord 2

ANTECEDENTS

L'any 2008, constituït el Consorci de l'Eixample Nord, es van establir les Accions a desenvolupar per garantir la participació ciutadana en l'ordenació urbanística del sector en la fase del concurs d'idees. Concretament, durant el 2009, l'Ajuntament iniciava un procés de participació sobre els Futurs possibles a l'Eixample Nord i que marcaria les bases del concurs d'idees urbanístiques i del projecte d'ordenació.

Un cop elaborat el projecte, l'Ajuntament vol seguir impulsant, d'acord amb el Pla d'Actuació Municipal 2011-2015, espais de participació on la ciutadania pugui esdevenir agent actiu en els processos de presa de decisions polítiques i en el seguiment d'accions de govern.

És per això que, tot i que el Reglament de la Llei d'Urbanisme no preveu accions participatives en les modificacions puntuals dels Plans Generals, l'Ajuntament seguirà desenvolupant mecanismes actius d'informació i participació en totes les fases del procés d'aprovació.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ

El programa de participació que es presenta a continuació, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, expressa les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d'informació pública.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU AL SECTOR DE L'EIXAMPLE NORD.


OBJECTIUS

  • Garantir els drets d'informació, iniciativa i participació ciutadana previstos en l'article 8 de la llei d'urbanisme,
  • Facilitar la divulgació dels continguts dels treballs,
  • Establir i promoure diversos espais de participació on la ciutadania a títol individual, els representants de la societat civil, experts i tècnics municipals puguin expressar les seves inquietuds i visions, i
  • Assolir un alt grau d'implicació i consens respecte el projecte a desenvolupar.

 
FASES I CANALS D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest programa de participació ciutadana preveu diferents mecanismes d'informació i participació ciutadana en les 3 fases que preveu l'article 2.2 del RLU:

a) Contingut en relació a la fase prèvia al període d'informació pública,
b) Contingut en relació al període d'informació pública, i
c) Contingut en relació a la fase posterior al període d'informació pública.


M É S    I N F O R M A C I Ó
Consorci VNG Eixample Nord

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
participacio@vilanova.cat Tel. 93 814 00 00 (ext. 2040)
Última actualització: 13/07/2016