Residus sanitaris

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > Residus > Residus sanitaris

Els residus sanitaris generats per activitats d'atenció i investigació sanitària s'han de seleccionar en origen per tal de facilitar el seu tractament posterior. Es classifiquen en els següents grups:

a) Residus sense risc o inespecífics:

grup I.
Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials, que no plantegen exigències especials en la seva gestió. S'inclou en aquest grup el material d'oficines i despatxos, bars, menjadors, jardineria…

grup II.
Són residus que per la seva naturalesa i composició són inerts o no especials, que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre, però dintre del centre poden ser de risc per malalts amb les defenses baixes i a més poden provocar fàstic o manies. S'inclou en aquest grup els materials de cures, guixos, robes i materials d'un sol ús tacats amb sang, secrecions i d'altres residus no inclosos en el grup III.


b) Residus de risc o específics:

grup III.
Són residus especials que requereixen l'adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per a la salut de les persones:
· residus sanitaris infecciosos: aquells residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses relacionades a l'annex del Decret 27/1999, com per exemple: còlera, diftèria, àntrax, tuberculosi…
· sang i hemoderivats en forma líquida
· agulles i material punyent i tallant, usat
· vacunes vives i atenuades
· cultius i reserves d'agents infecciosos

grup IV.
Són els residus especials no inclosos en el grup III
Dins d'aquest grup s'inclouen aquells residus tipificats en normatives singulars com els medicaments caducats, restes de substàncies químiques, els residus radioactius i altres; també inclou els residus citotòxics (envasos, materials, restes… que hagin estat en contacte amb medicaments per al tractament de càncer)

GENCAT Residus sanitaris

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 09/02/2018