Pla d'Acció Ambiental

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > Servei d´Educació Ambiental > Servei d´Educació Ambiental > Pla d'Acció Ambiental

Pla d'Acció Ambiental

El Pla d’Acció Ambiental es concep com un document estratègic que defineix les estratègies i polítiques ambientals del municipi, concretades amb programes i accions definides.

Una vegada finalitzats els treballs de l’auditoria ambiental municipal l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposava d’una proposta de Pla d’Acció ambiental.

Amb la voluntat que el Pla d’acció ambiental sigui un document àmpliament consensuat pels agents socials i econòmics de la població, l’Ajuntament, de manera prèvia a la seva aprovació, va iniciar un procés de participació pública que que va anomenar “Forum ambiental del pla d’acció ambiental de Vilanova i la Geltrú”

La finalitat d’aquest Fòrum ambiental va ser establir un marc d’intercanvi d’informació, diàleg i consens del Pla d’acció ambiental amb els principals agents locals de Vilanova. A partir del debat generat en aquest procés de  participació pública es va redactar el Pla d’acció Ambiental, document estratègic que regeix la política ambiental de Vilanova i la Geltrú i es constitueix com l’eina bàsica per a l’elaboració de l’Agenda 21 Local. Es concep com un projecte integral, global i participatiu i s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i accions. Les línies estratègiques, amb un total de 8 (Planejament urbanístic, Participació Ciutadana, Energia, Residus, Mobilitat i Soroll, Qualitat ambienta a les empreses, Aigua, Espais naturals i rurals), es desenvolupen en diferents programes d’actuació i es concreten en accions i projectes.  El Pla  va ser aprovat pel Ple municipal el 4 de desembre de 2000.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 23/05/2007