Llicències ambientals. Activitats i tramitació de llicències ambientals

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > Empresa i medi ambient > Llicències ambientals. Activitats i tramitació de llicències ambientals

Llicències ambientals. Activitats i tramitació de llicències ambientals

Índex

 

Activitats

Arrel de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació, la qual es va aprovar amb l’objectiu de prevenir i reduir la contaminació procedent de les activitats que tenen una elevada incidència ambiental, el Parlament català va aprovar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIAA) i el Reglament que la desenvolupa, Decret 136/1999 (RIAA). La Llei deix l’opció a què els municipis regulin les activitats mitjançant ordenança. En el nostre municipi les activitats es regulen mitjançant l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. L’objecte de la qual és regula el sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal.

Les activitats es classifiquen d’acord amb el Decret 143/2003:

 

Annex I – Règim d’autorització ambiental


Les activitats incloses en l’annex I estan sotmeses al règim d’autorització ambiental, afecta a les activitats amb una incidència ambiental alta. El tràmit que es segueix està regulat en l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.

 

Annex II - Règim de llicència ambiental /municipal ambiental

Les activitats incloses en l’Annex II estan sotmeses al règim de llicència municipal ambiental, afecta a les activitats amb incidència ambiental moderada. La Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental les classifica en dos annexos: Annex II1 i Annex II2. El tràmit de les activitats incloses en aquest annex està regulat per l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.

 

Annex III – Règim de permís municipal ambiental

Les activitats incloses en l’Annex III estan sotmeses al règim de permís municipal ambiental. El tràmit de les activitats incloses en aquest annex està regulat per l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.

 

Innòcues – Règim de comunicació

Les activitats que no estan incloses en cap dels annexos de la Llei 3/1998 i que no són susceptibles d’afectar al medi ambient estan sotmeses al règim comunicació ambiental. El tràmit de les activitats està regulat per l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 07/06/2007