Objectius i eixos de treball

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > CRIA (Centre de recursos i informació ambiental) > Objectius i eixos de treball

Objectius i eixos de treball

Objectius del CRIA


Oferir informació, recursos i assessorament ambiental a la ciutadania per tal d’actuar de forma més sostenible. 

Difondre bones pràctiques ambientals, fomentar la cultura per a la sostenibilitat i contribuir i millorar el traspàs d’informació als ciutadans de l’Agenda 21 Local. 

Desenvolupar, promoure i donar suport a programes, campanyes, activitats i accions per a la sensibilització, el coneixement i la capacitació ambiental. 

Contribuir i recolzar el procés d’Agenda 21 Local de la ciutat, en especial en els aspectes de comunicació i divulgació ambiental. 

Ser un centre dinamitzador i facilitador de processos participatius, d’idees i d’intercanvi de projectes i/o iniciatives per avançar en el camí de la sostenibilitat. 

Potenciar i promoure la cooperació i la participació dels diversos sectors socials.


Eixos de treball CRIA

El pla d’acció ambiental

El CRIA actuarà com agent dinamitzador de les següents línies estratègiques, programes d’actuació i accions del pla d’acció ambiental de la ciutat


Línia estratègica 1.1. AFAVORIR LA INFORMACIÓ, L’EDUCACIÓ I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS D’AGENDA 21 DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Programa actuació 1.1. Reglamentar i impulsar un organ de participació pública per a deliberar les estratègies i actuacions ambientals de Vilanova i la Geltrú
Acció 1.1.2. Crear una Oficina Agenda 21 Local.

Programa actuació 1.2. Millorar el traspàs d’informació ambiental als ciutadans.
Acció 1.2.1. Incorporar la informació ambiental en els diferents mitjans de comunicació municipal
Acció1.2.3. Crear un servei d’atenció al ciutadà
Acció .1.2.4. Implantar un sistema d’indicadors de sostenibilitat
Programa actuació 1.3. Promoure l’educació i la sensibilització ambiental dels ciutadans
Acció. 1.3.1. Elaborar un programa d’educació ambiental escolar
Acció. 1.3.2. Realitzar plans de formació específics adreçats als responsables de les associacions


El CRIA te quatre eixos de treball prioritaris:


EIX 1. PLA DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL

1.1. Butlletí informatiu del CRIA bimensual (en format electrònic).
1.2. Pàgina web del CRIA: informació ambiental, agenda d’activitats ambientals, serveis ambientals del municipi i bones pràctiques.
1.3. Divulgació ambiental a través dels mitjans de comunicació municipals.
1.4. Informació periòdica: l’agenda d’activitats ambientals de la ciutat.
1.5.. Bústia de suggeriments i demandes ciutadanes


EIX 2. PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2.1. Programació d’activitats trimestrals de formació i sensibilització: xerrades, tallers, sortides... Adreçades a la ciutadania en general i també per sectors professionals determinats.
2.2. Desenvolupament del Programa Agenda 21 Escolar i de totes les accions associades.
3.3. Realització d’exposicions i mostres per la divulgació ambiental.


EIX 3. AGENDA 21 LOCAL

3.1. Recollida d’informació i dades del procés d’Agenda 21 Local
3.2. Recull de bones pràctiques i experiències a la ciutat en el procés d’Agenda
3.3. Secretaria tècnica del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.


EIX 4. COOPERACIÓ AMB ENTITATS I ORGANITZACIONS

4.1. Trobades i reunions periòdiques amb diverses entitats i sectors per a la cooperació ambiental.
4.2. Secretaria tècnica del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.
4.3. Espai d’intercanvi i idees ambientals.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 23/01/2007