Ensenyaments oficials d'Idiomes

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Joventut > Educació i formació > Ensenyaments oficials d'Idiomes

Ensenyaments oficials d'Idiomes

Els ensenyaments d'idiomes en règim oficial s'imparteixen a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància a l'IOC Idiomes de l'Institut Obert de Catalunya, que són els centres públics d'ensenyaments d'idiomes moderns a adults, i que ofereixen la possibilitat de matricular-s'hi de manera oficial o per lliure.

La durada dels estudis varia en funció de l'idioma, però tots s'estructuren en 3 nivells:

- Primer i segon curs, nivell bàsic (nivell A2+ del Marc europeu comú de referència per a les Llengües del Consell d'Europa, d'ara endavant MECR);
- Tercer curs, nivell intermedi (nivell B1 del MECR), i
- Quart i cinquè curs, nivell avançat (nivell B2 del MECR)
- Curs de nivell C1 (nivell C1 del MECR).

Per accedir als ensenyaments d'idiomes cal tenir 16 anys o 14, si es vol estudiar un idioma diferent al dels estudis d'ESO.

La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents.


Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure, mitjançant convocatòria lliure de proves.

L'Escola oficial d'idiomes del Garraf a Vilanova i la Geltrú, imparteix l'anglès i l'alemany. 

 

© Departament de Joventut
Pl. de la Vila, 8 Tel. 938 140 000
Última actualització: 09/07/2018