Compra

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Joventut > Habitatge > Compra
Adquirir un habitatge suposa un llarg i complex tràmit, dificultat per l'elevat preu dels habitatges. Quan es decideix optar per la compra, hi ha dues opcions: habitatges d'obra nova o habitatges de segona mà. A continuació us volem donar informació a tenir en compte a l'hora de comprar un habitatge. La compra d'un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants que fem al llarg de la nostra vida. Per tant, totes les precaucions que es puguin prendre en el moment de fer la compra són poques.


Quan decideixis de comprar un habitatge, has d'haver avaluat les teves possibilitats de satisfer les despeses d'adquisició i els tràmits per a formalitzar-la. Els experts recomanen que, per començar, tinguis prou estalvis per a cobrir el 20% del preu de l'habitatge i un 10% més per a pagar les despeses addicionals inicials.

Per comprar un habitatge es pot fer mitjançant una immobiliària, que a canvi s'endurà una comissió, o directament en contacte amb el propietari. En tots dos casos, caldrà subscriure l'acord per escrit davant de notari.

Abans de signar el contracte o precontracte de compravenda, has de demanar al venedor una còpia de l'escriptura que l'acredita com a propietari del pis. També pots anar al Registre de la Propietat per comprovar-ho. Assegura't que l'habitatge està lliure de càrregues i que no es trobi afectat per cap pla urbanístic.

En general, cal fer aquests tres passos:

Les arres: Per garantir la reserva del pis que vols comprar has d'avançar una quantitat de diners al propietari en concepte de fiança. El contracte d'arres penitencials us compromet a tots dos i preveu penalitzacions econòmiques en cas que alguna de les parts no compleixi el compromís.
El contracte i l'escriptura pública: És el document que et farà legalment propietari de l'habitatge; estableix els drets i les obligacions, tant del comprador com del venedor.
L'escriptura pública, davant notari, és l'acte que et converteix en propietari legal de l'habitatge.
El Registre de la Propietat: Quan hagis signat l'escriptura pública hauràs de liquidar els impostos corresponents i portar l'escriptura al Registre de la Propietat.

La hipoteca

Per a pagar l'import de l'habitatge hauràs de negociar un préstec amb una entitat financera, que et deixarà els diners per pagar el pis i tu els hi aniràs tornant en quotes mensuals, amb un tipus d'interès prefixat fix, variable o mixt, durant tant temps com sigui necessari, que pot arribar a 25 anys, 30 o fins i tot 40. El tipus de canvi habitual és l'euríbor. Actualment es dóna el 80% del preu de taxació del pis.

Despeses addicionals
Independentment si et concedeixen el préstec hipotecari o no, hauràs d'assumir, d'entrada, les despeses de taxació de l'habitatge i les de comprovació, al Registre de la Propietat, que tots els papers estiguin en ordre.
També has de preveure les despeses de l'escriptura de compravenda, és a dir, pagaments d'impostos (per exemple, l'impost sobre transmissions patrimonials, que és reduït per a joves), d'inscripció al Registre de la Propietat, notaria, assegurança d'incendis obligatòria i els honoraris de la de gestoria encarregada dels tràmits, en cas de formalitzar un préstec hipotecari.
Finalment, hi ha unes despeses de constitució de la hipoteca, calculades d'acord amb el préstec demanat.

© Departament de Joventut
Pl. de la Vila, 8 Tel. 938 140 000
Última actualització: 02/09/2016