Preguntes més freqüents

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Equitat > Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

 1. Vull iniciar un procediment de separació o divorci. Quins són els meus drets?

  Els efectes derivats d’un procediment de separació o divorci comporten una sèrie de drets i alhora obligacions per les parts, depenent de cada cas concret, i que, com a norma general, són els següents:

  - custòdia dels fills/es

  - pàtria potestat, que habitualment és compartida entre els progenitors

  - pensió per aliments per als fills/es

  - pensió compensatòria o compensació econòmica si es donen els requisits per establir-la

  - atribució de l’ús del domicili familiar

  - etc.

 2. Quines diferències hi ha entre un procediment de mutu acord i un contenciós?

  En un procediment de mutu acord les mesures o efectes derivats de la separació o divorci les acorden les parts (custòdia, pensions, règim de visites, etc.). En canvi, en un procediment contenciós és el jutge o la jutgessa qui dicta una sentència en la qual estableix les mesures, tenint en compte les circumstàncies de cada cas.

 3. Si interposo una denúncia per maltractaments físics o psicològics, què pot passar després? Quines mesures puc sol·licitar?

  Quan s’interposa una denúncia per maltractaments s’inicia un protocol que pot variar en funció de la gravetat dels fets i de les circumstàncies existents. Si existeixen lesions, s’hauria d’anar en primer lloc a un centre sanitari i posteriorment formalitzar la denúncia en el Jutjat de guàrdia o en els diferents cossos de seguretat; es posarà l’agressor a disposició judicial i es celebrarà un judici ràpid en el qual s’adoptaran mesures civils i penals.

 4. Les parelles de fet i els matrimonis tenen els mateixos drets?

  Tot i que cada vegada existeixen menys diferències entre les parelles de fet i els matrimonis, encara en podem trobar algunes de caire econòmic. En les mesures que afecten els fills/es comuns, ja siguin fruit de matrimoni o no, no hi ha diferència.

 5. Estic separat/da o divorciat/da des de fa un temps i no s’acompleixen les mesures de la sentència. Què puc fer?

  Quan no s’acompleixen les mesures es pot realitzar l’execució de la sentència dictada per la via civil, o bé interposar denúncia per tal que s’iniciï el procés perquè s’acompleixin les esmentades mesures.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 25/04/2007