Museus i patrimoni

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Cultura > Museus i patrimoni
MuseuVilanova i la Geltrú compta amb un patrimoni cultural ric i valuós. Un llegat que ens permet acostar-nos a la seva història i en especial al segle XIX, època d'esplendor i transformació de la ciutat, del que destaquen elements patrimonials com les cases senyorials dels indianos, els jardins romàntics o les fonts monumentals.

A més, disposa també d'una àmplia oferta museística, amb sis museus i centres patrimonials, quatre d'ells d'especial rellevància per la seva singularitat i la importància dels seus fons com són el Museu Víctor Balaguer, un dels més antics de Catalunya, el Museu Romàntic Can Papiol, el Museu del Ferrocarril i el Centre d'Interpretació del Romanticisme Terra XIX.

Es tracta d'uns equipaments oberts a la ciutadania, amb una oferta d'activitats estable i diversa que es difonen a través del programa trimestral Molts museus, molta cultura.

Des de l'any 2005 l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer s'encarrega de la gestió, conservació i difusió del patrimoni cultural municipal.

museusipatrimoni@vilanova.cat


Índex

 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Biblioteca Museu Víctor Balaguer La Biblioteca Museu va ésser fundada a Vilanova i la Geltrú l'any 1884 per Víctor Balaguer, polític i escriptor de la Renaixença, essent un dels primers edificis públics construïts a Catalunya per a complir finalitats museístiques.

Entre els fons del Museu destaca la important col·lecció de pintura i escultura catalana dels segles XIX i XX, així com la col·lecció etnogràfica formada per col·leccions d'art egipci, filipí, oriental i precolombí i la col·lecció d'arts decoratives. Des del moment de la seva fundació compta també amb un dipòsit d'obres del Museo del Prado.

La Biblioteca Balaguer , reuneix una col·lecció bibliogràfica i documental del segle XIX de les més importants de Catalunya. Al Museu es pot visitar la sala històrica de la biblioteca que manté l'aspecte original del moment de la seva fundació. Actualment la sala de consulta es troba en un edifici annex, a la Casa Marquès de Castrofuerte.

Per la rellevància dels seus fons el Museu és museu secció del Museu Nacional d'Art de Catalunya i la Biblioteca està adscrita a la Biblioteca Nacional de Catalunya.

PinacotecaBalaguer
Serveis:

- Servei Educatiu
- Servei de visites guiades
- Botiga
- Lloguer d'espais
- Lloguer d'espais per casaments civils
- Préstec d'obres a institucions culturals
- Consulta sobre el fons de la institució per treballs de recerca
- Informació sobre els drets de reproducció de peces dels fons artístics 

Web d'interès:

Museus Generalitat
Xarxa de Museus Locals. Diputació de Barcelona
Museu Nacional d'Art de Catalunya


[+] Informació

 

Museu Romàntic Papiol


Museu PapiolEl Museu Romàntic Can Papiol evoca la vida quotidiana d'una família benestant del segle XIX, a través de l'ambient de les diferents estances, el mobiliari i els objectes decoratius de l'època. La visita al Museu permet fer un viatge en el temps per conèixer com era la vida quotidiana d'una família benestant de principis del segle XIX i de tot el seu entorn: l'església, la noblesa, el servei i la pagesia.

[+] Informació

 

Museu del Ferrocarril


Museu FerrocarrilMuseu del Ferrocarril s'ubica a l'històric dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú.

Compta amb la col·lecció de locomotores de vapor més important d'Europa, així com locomotores elèctriques i diesel i material ferroviari que abraça tota la historia del món del tren. Cal destacar també l'audiovisual multivisió “Puja al tren de la història”, en el que a través d'imatges i efectes especials se'ns explica la història del ferrocarril.

Serveis
- Servei Educatiu
- Servei de visites guiades
- Botiga-llibreria especialitzada en temàtica ferroviària.
- Àrea de jocs infantil.
- Terrassa exterior amb màquines de refrescs i begudes calentes.
- Lloguer d'espais 

Beca de recerca sobre el ferrocarril


[+] Informació

 

Centre d'Interpreptació del Romanticisme


Lateral Masia CabanyesEl Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes ofereix una visió sobre la història, l'art i la vida quotidiana de la família Cabanyes, una nissaga que va marcar la història del Romanticisme al nostre país. A través d'una visita comentada, el visitant entendrà el Romanticisme com el moviment que va influenciar totes les arts del segle XIX i descobrirà el ric llegat familiar, a través de les diferents estances, mobiliari i col·lecció pictòrica.

Serveis
- Servei de visites guiades
- Lloguer d'espais

Web d'interès: Consell Comarcal del Garraf


[+] Informació

 

Torre Blava. Espai Guinovart


Foto torre de Ribes RogesLa Torre de Ribes Roges va ser construïda al darrer terç del segle XIX com a torre de defensa. Actualment el visitant pot gaudir de la instal·lació que l'artista Josep Guinovart ha creat al voltant del món de la mar, en els diferents pisos de la torre. Un homenatge al mar i els mariners. 


Serveis: Visites guiades 

Més informació

 

Jaciment Arqueològic d'Adarró

Jaciment arqueològic d'AdarróLes ruïnes del conjunt arqueològic d'Adarró són el testimoni de la presència a l'Antiguitat d'un poblat ibèric, entre el segle V i el segle I aC, el qual va exercir la preponderància dins l'àrea oriental de la regió ibèrica de la Cossetània.

Les restes arqueològiques obertes al públic, propietat de la Diputació de Barcelona, formen part d'un dels barris ibèrics. L'estructura del qual s'organitza a partir d'un carrer principal en el que a banda i banda s'hi troben una sèrie de construccions com els diferents habitatges, forns i cisternes.

Serveis: Visites guiades

Més informació

 

Organisme Autònom Local del Patrimoni


Organisme Autònom de Patrimoni Víctor BalaguerL'Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer (OALPVB) va ser creat l'any 2005 per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per assegurar una gestió eficaç de tot el patrimoni municipal que garanteixi la conservació dels béns mobles i immobles sota la seva custòdia, el seu correcte inventari, catalogació i estudi, així com una difusió per al gaudi de tots els ciutadans.

Actualment l'Organisme Autònom de Patrimoni gestiona directament els següents equipaments:

- Biblioteca Museu Víctor Balaguer
- Museu Romàntic Can Papiol
- Torre Blava
- Masia Nova

i manté col·aboracions amb altres equipaments patrimonials de diferent naturalesa que es troben en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.


L'OALPVB té com a finalitats:

- la posada en valor d'uns béns únics en el panorama cultural local i català
- la promoció d'aquest patrimoni en el mapa cultural del país
- la consolidació del patrimoni vilanoví com un clar referent cultural
- la promoció de la recerca i el coneixement sobre el patrimoni
- el manteniment d'uns nivells òptims de conservació dels bens patrimonials de la ciutat
- la creació d'una política de difusió conjunta de l'ampli ventall d'elements patrimonials.

Aquest ens municipal està regit per una Junta de Patrons, les funcions de la qual són, entre altres:

- aprovar el programa anual d'actuació i la memòria de la gestió realitzada durant l'exercici.
- aprovar el projecte de pressupost de la institució.
- adoptar mesures per millorar l'organització i fun¬cionament de la institució.
- representar els interessos de la institució, per mitjà del seu president o persona que el representi, davant les autoritats, organismes públics i particulars.
- proposar al Ple de l'Ajuntament l'adquisició, disposició i alineació de béns immobles i drets reals, així com la seva transacció.


[+] Informació
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 19/01/2017