Calendari de conservació

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Cultura > Arxiu comarcal > Calendari de conservació

Calendari de conservació


El calendari de conservació és una eina de gestió documental que permet difondre les regles de conservació i eliminació que estableix els terminis de retenció dels documents en les successives fases del cicle vital i la seva disposició final.
Aquest procés es regeix per les Taules d'Avaluació Documental que publica la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació i tria de la documentació i accés que li atribueix la Llei 10/2001 , d'arxius i documents i pel Decret 13/2008 , de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
La CNAATD, mitjançant les taules avaluació i accés documental que aprova el Conseller de Cultura, defineix el període de retenció i el règim general d'accés a la documentació de les administracions públiques de Catalunya. Així mateix, és competent per controlar l'aplicació d'aquestes taules i resoldre les reclamacions d'accés o informes sobre derogacions singulars d'accés que li puguin presentar ciutadans i ens privats o públics.


L'Arxiu Comarcal del Garraf, que conserva i és el responsable de la gestió de la documentació municipal, és qui ha de fer efectives les eliminacions i fer els tràmits que calguin amb la Comissió abans esmentada.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, que és qui tutela tota la Xarxa d'Arxius Comarcals, vetlla per l'optimització dels espais i recursos d'aquests equipaments i obliga a que no s'hagi de conservar la documentació que la legislació permet eliminar.

Tot aquest procés es fa de manera reglada a través del Protocol d'eliminació de documentació municipal aprovat per la Comissió de Govern l'any 2013 i que determina els diferents passos a seguir a l'hora de portar a terme l'eliminació de qualsevol document municipal.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 13/09/2016