Esglésies Evangèliques

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Convivència > Diversitat de creences i religions > Les Tradicions > Esglésies Evangèliques

Esglésies Evangèliques

foto portal evangèlics

ESGLÉSIES EVANGÈLIQUES

Les Esglésies evangèliques o protestants són esglésies cristianes que van néixer a partir de la reforma protestant que va impulsar Martí Luter (1483-1546) durant el segle XVI i dels posteriors moviments de renovació que s'han donat en el si de l'Església protestant. Cadascuna d'aquestes esglésies, unides en el que és fonamental, pot tenir una orientació doctrinal i una forma d'organització específiques.

L'origen del terme "protestant" el trobem en les protestes que cinc prínceps van dur a terme quan a Alemanya es van intentar prohibir els ensenyaments de Luter.

En funció de la seva orientació doctrinal, les esglésies evangèliques es poden classificar en diverses denominacions, com són el luteranisme, el baptisme, el metodisme, el presbiterianisme i el pentecostalisme, entre moltes d'altres. En funció de la seva estructura organitzativa, es pot distingir entre esglésies de règim episcopal, presbiterià o congregacionalista.
Les esglésies evangèliques són la segona confessió cristiana amb un nombre més alt de seguidors arreu del món, després del catolicisme. A Catalunya, els evangèlics també són la segona confessió cristiana, i es compten per desenes de milers. Bona part dels immigrants que han arribat a Catalunya els darrers anys són protestants, sobretot entre els procedents d'Amèrica del Sud, de l'Àfrica subsahariana i de determinats països de l'est d'Europa.

Els termes "evangèlic", "reformat" o "protestant" són vàlids per referir-se a una persona o allò relatiu a les esglésies sorgides de la Reforma. D'altra banda, cal reservar el terme "evangelista" exclusivament per referir-se als autors a qui s'atribueixen respectivament els quatre Evangelis (Mateu, Marc, Lluc i Joan). 

Doctrina


La reforma protestant es fonamenta en tres principis bàsics, coneguts per la seva forma llatina:

• Sola gratia: la salvació només és un privilegi de la gràcia de Déu. Per tant, no es pot assolir pels possibles mèrits de la persona.
• Sola fides: la persona ha de tenir fe en Déu i en la seva voluntat de perdó envers la humanitat.
• Sola scriptura: l'única font de la doctrina és la Bíblia. Per tant, el dictamen de cap persona no pot ser equiparat al missatge diví.

A més, les esglésies evangèliques proclamen el sacerdoci universal dels fidels. És a dir, en el context evangèlic, el sacerdoci ministerial —el sacerdoci d'unes quantes persones escollides que es caracteritzen per dedicar la seva vida a Déu i a la seva obra— deixa de tenir sentit, ja que tot bon cristià ha de tenir present Déu i els seus ensenyaments en totes les esferes de la vida quotidiana.

Font "Guia diversitat religiosa centres educatius".
Oficina d'Afers Religiosos.
Generalitat de Catalunya. 

Vols saber-ne més? 

Veure els llocs de culte
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pl. de la Vila, 12 2n pis Tel. 93 814 00 00 ext 3370
Última actualització: 21/11/2013