Participació dels barris

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Barris > Participació dels barris

Participació dels barris

La participació pren una especial significació quan es tracta d'assumptes relacionats amb l'entorn més immediat de la ciutadania, el barri.

Els veïns i veïnes tenen un paper fonamental en la dinamització i implicació en els aspectes que són els més propers ja que ningú tant bé com ells, gaudeixen i coneixen la realitat dels seus barris.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la tasca que estan portant a terme les diferents associacions de veïns.  És per aquest motiu, que ha promogut algunes EINES DE PARTICIPACIÓ VEÏNAL amb la voluntat política que esdevinguin els llocs de discussió dels problemes dels barris de la ciutat.

Tot i així, la implicació de les associacions de veïns també té un abast global de ciutat, en d'altres organs formals de participació existents.


Índex

 

Consell Municipal d'Associacions de Veïns

L'any 1983 es va crear el Consell Municipal d'Associacions de Veïns amb l'objectiu de facilitar un espai d'informació i debat sobre temes d'interès per la ciutat, adreçat a les entitats que representen els barris de Vilanova i la Geltrú. 


R E G L A M E N T   DE RÈGIM INTERN del CMAV
CMAV 

14 de febrer 2017

"El Govern municipal presenta la proposta de pressupostos al Consell Municipal de Veïns(15 febrer 2017)


darreres C O N V O C A T Ò R I E S

26 d'octubre 2016

"La proposta de taxes per 2017 i els recorreguts del bus, al Consell Municipal de Veïns"   (27 octubre 2016)

25 de maig 2016

"L'Eixample Nord i els nous contractes de neteja, jardineria i enllumenat, al Consell Municipal de Veïns"   (26 maig 2016)
Acta de la sessió.

29 de gener 2015

Acta de la sessió
" El pressupost 2015 manté la sensibilitat per l'àrea de serveis socials "  (30 gener 2015)

20 de març 2014
"El Govern presenta el pressupost per al 2014 al Consell Municipal de Veïns i Veïnes" (21 març 2014)
Acta de la sessió.

5 de novembre 13
El Govern de VNG va presentar la proposta de tributs per al 2014
"Presentació de la proposta de tributs a les associacions veïnals" (7 novembre 2013)
"El Consell Municipal d'Associacions de Veïns i Veïnes se celebra aquest dimarts a la tarda" (4 novembre 2013)
Retransmissió del Consell Municipal a Canal Blau 

2 d'abril
13
Es presenta la Diagnosi i les actuacions del Pla Local de Joventut
"El Pla Local de Joventut proposa més de 200 accions - Consell Municipal de Veïns" (3 abril 2013)

25 de febrer 13
La Policia Local presenta el balanç d'accions 2012
" Els agents de barri fan més de 27.000 actuacions l'any" (27 febrer 2013)

25 de gener 13
El govern exposa les principal línies d'actuació del pressupost municipal 2013.
"Les associacions de veïns de VNG coneixen la proposta de pressupostos per aquest 2013" (28 gener 2013)

30 d'octubre 2012
Acta de la sessió
" Es presenta la proposta d'ordenances i taxes a les associacions de veïns" (31 d'octubre 2012)

28 de juliol 2012
Acta de la sessió

23 de febrer 2012
Acta de la sessió

23 de novembre 2011
Acta de la sessió
"
El Govern presenta les ordenances fiscals a les entitats veïnals" (24 de novembre 2011)

26 de gener 2011
Acta de la sessió

 

Consell Assessor de Baix a Mar

El Consell Assessor de Baix a Mar és un òrgan de participació territorial, constituït l'any 2009 amb l'objectiu de contribuir en el disseny del futur de Baix a Mar, especialment en temes relacionats amb la cohesió social, projectes en equipaments, espais públics i temes urbanístics.

CABM


C O N V O C A T Ò R I E S   DEL  CABM 2014

10 d'abril 14
Esborrany acta

Documentació presentada en aquesta sessió:

Mesa Nàutica
Front Marítim

Notícies relacionades
"El Govern municipal presenta la nova proposta per a la plaça del Port"   (11 d'abril de 2014)C O N V O C A T Ò R I E S   CABM anys anteriors 
4 de desembre 13
Presentació projectes a la façana marítima

Documentació presentada en aquesta sessió:

Remodelació Global Façana Portuària
Àmbit Trajo de Garbí
Estudi de Detall Zona de la Ribera del Port

Notícies relacionades
"Es presenten al Consell Assessor del Barri de Mar els projectes d'intervenció a la façana marítima"  (5 de desembre de 2013)

9 de maig 13
Diversos projectes al Barri de Mar

28 de maig 2012
Projecte pas sota la via carrer LLibertat, activitat Trajo de Garbí i projecte del Far.
Esborrany acta

"L'Ajuntament de VNG es compromet a ampliar i millorar el pas sota la via del carrer de la Llibertat"   (29 de maig de 2012)

28 de febrer 2011
Projecte d'urbanització del Torrent de la Pastera, presentació de l'estudi Fem Barri, Pati Obert escola L'Arjau i nou institut Baix a Mar.
Esborrany acta

"El Consell Assessor de Baix a Mar repassa les actuacions més recents al barri"   (1 de març de 2011)

17 de maig 2010
Seguiment funicionalitat CAPI Baix a Mar, projecte d'intervenció integral La Marina
Esborrany acta

"La trobada amb el Consell Assessor de Baix a Mar fa un repàs dels primers mesos de funcionament del CAPI de Mar"   (18 de maig de 2010)

11 de gener 2010
PMU Baix a Mar i obres i millores al barri de Mar.
Esborrany acta

23 de novembre 2009
Centre d'Atenció Primària Integral Baix a Mar.
Esborrany acta

14 de maig 2009
Seguiment de les obres de Baix a Mar, seguiment del PMU, treball sobre l'estudi de detall de la plaça del Port.
Esborrany acta

15 de gener 2009
Constitució del Consell Assessor de Baix a Mar.

"El Consell Assessor de Baix a Mar comença a funcionar"   (19 de gener de 2009)


 

Consell Assessor del Nucli Antic

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d'acord amb el DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, decideix impulsar un Consell Assessor del Nucli Antic i el Paisatge Urbà com a instrument d'informació i participació ciutadana del Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic (Llei de Barris).

El Consell va estar actiu entre els anys 2007 i 2012, que és quan va finalitzar la Llei de Barris.

CANA

ACTA FUNDACIONAL C. Assessor Nucli Antic

C O N V O C A T Ò R I E S  del CANAntic 


28 de novembre 2013
"Es presenta l'empresa que redactarà el nou Pla de Mobilitat de la ciutat"   (28 novembre 2013)

14 de febrer 2013
"Fòrum de la mobilitat i Consell Assessor del Nucli Antic"   (18 febrer 2013)

29 de novembre 2012
"Ha començat la fira "Troba't al Nucli Antic"   (30 novembre 2012)

20 de desembre 2011
"Es presenta la carta de colors per al Nucli Antic, La Geltrú i l'Eixample central"   (21 desembre 2012)
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00