Ensenyaments Artístics

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova i les persones > Gent jove > Educació i formació > Ensenyaments Artístics

Ensenyaments Artístics

Índex

 

Arts plàstiques i disseny

L'objectiu d'aquests ensenyaments és capacitar els alumnes per a l'exercici d'una activitat artística professional.
 
De la mateixa manera que els ensenyaments professionals, s'estructuren en cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, ambdós agrupats en diverses famílies i especialitats.

disseny


Per accedir als cicles de grau mitjà cal estar en possessió del Graduat en Ensenyament Secundari, o equivalent, i acreditar les aptituds necessàries superant una prova.


Per accedir al cicles de grau superior cal estar en possessió del Títol de Batxiller, o equivalent, i acreditar les aptituds necessàries superant una prova
.


En cas d'accedir-hi des del Batxillerat Artístic no és necessari fer la prova.


Si no s'està en possessió dels requisists acadèmics necessaris, en els dos casos, també s'hi pot accedir mitjançant la superació d'una prova
adicional de coneixements generals.

Més informació de les proves aquí.

 

 

 

Música, teatre i dansa

Els estudis de música i dansa tenen tres nivells, l'elemental, el mitjà i el superior.

Per poder accedir al grau mitjà, tant el de música com el de dansa, caldrà superar una prova d'accés. Un cop superat aquest grau es tindrà el títol professional corresponent.

Si s'estudia paral·lelament el batxillerat, només caldrà fer les assignatures comunes, i s'obtindrà, així mateix, el títol de batxiller.

 
música, teatre i dansa
Al grau superior de música, s'hi pot accedir havent fet el batxillerat i després de superar una prova d'accés. El títol que s'obtingui equivaldrà a tots els efectes al de llicenciat universitari.

Per a més informació sobre els ensenyaments de música premeu aquí, i per als de dansa premeu aquí.


Els ensenyaments
d'Art Dramàtic (teatre) s'imparteixen a l'Institut del Teatre i la titulació que s'obté és superior, o sigui, equivalent a llicenciatura universitària. Existeixen diverses especialitats:

 


- Direcció i Dramatúrgia (opció direcció escènica i opció dramatúrgia).

- Escenografia.

- Interpretació (opció teatre de text, opció teatre de gest, opció teatre de titelles i objectes, opció teatre musical).


Els requisits d'accés són tenir el batxillerat o estudis equivalents, i superar una prova d'accés segons l'especialitat a la que es vol accedir.


No obstant això, per a les persones aspirants que tinguin vint anys complerts i no hagin superat el batxillerat o els estudis equivalents, s'organitza una prova d'accés diferent per demostrar la possessió d'aptituds i d'habilitats específiques per cursar amb aprofitament els estudis de l'especialitat escollida.


 

© Departament de Joventut
Pl. de la Vila, 8 Tel. 938 140 000
Última actualització: 29/11/2012