Comissions informatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Comissions informatives

Comissions informatives

Les Comissions informatives són integrades per representants de tots els grups municipals:

SERVEIS A LES PERSONES

President: 
· Francesc Xavier Sanchez Vera 

Vocals:
· Miquel Àngel Gargallo Serrano 
· Blanca Albà Pujol 
· Joan Ignasi Elena Garcia
· Juan Luís Ruiz López
· Gisela Vargas Reyes
· Santiago Rodríguez Serra
· Marc Font Rimbau
· Iolanda Sánchez Alcaraz
. Francisco Álvarez Marín (no adscrit)

Secretari:
· Josep Gomariz Meseguer
Lletrat de referència:
· Fermín Ortega Vázquez

Regidories:

• ALCALDIA: Neus Lloveras i Massana

Gestió del Coneixement
Gabinet d'Alcaldia i Protocol
Servei de Projectes d'Alcaldia
Servei de Participació i Cooperació
- Participació Ciutadana
- Cooperació
- Agermanaments
- Xarxa d'Equipaments Cívics Municipals
- Entitats
- Gent Gran
- Pla Local d'Infància i Adolescència
Serveis d'Atenció Ciutadana
- Oficina d'Atenció Ciutadana
- Estadística i Padró 
Secretaria General
- Serveis jurídics 
- Junta de Govern Local, Ple i Comissions Informatives
- Decrets i resolucions 
- Servei de Contractació
- Responsabilitat Social Corporativa
- Patrimoni

• SALUT: Francesc Xavier Sánchez Vera

Servei de Salut Pública

• CONVIVÈNCIA I EQUITAT: Francesc Xavier Sánchez Vera

Servei de Convivència i Equitat

• SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA: Francesc Xavier Sánchez Vera

Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana

• HISENDA: Miquel Àngel Gargallo

Intervenció Municipal

Servei d'Hisenda
Servei de Compres i Serveis Generals 
Servei de Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria
- Gestió Tributària
- Recaptació
- Tresoreria

• RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA: Miquel Àngel Gargallo

Servei de Recursos Humans i Organització Interna
- Recursos Humans
- Prevenció de Riscos Laborals

• SERVEIS SOCIALS: Blanca Albà

Serveis Socials 

• JOVENTUT: Gerard Figueras 

Servei de Joventut

ENS ADSCRITS:
- FUNERÀRIA VILANOVA, SA, (SOCIETAT ANÒNIMA MIXTA)

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:
- CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES
- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL GARRAF
- CONSORCI SANITARI DEL GARRAF

CONTRACTES ADSCRITS: 

Serveis Socials:
Menjador social Can Pahissa 
Organització i gestió de les ludoteques 
Gestió serveis infants i adolescents Espai Jove i Espai d'Acció 
Minuts Menuts
Servei acolliment residencial d'urgència
Servei suport (psicològic) a Serveis Socials
Assessorament jurídic
Supervisió professionals EBAS de serveis socials
Gestió Centres Oberts

Salut Pública:
Pla de drogues 

Convivència:
Servei de mediació
Servei d'atenció psicològica 

Seguretat i Protecció Ciutadana:
Servei retirada vehicles dipòsit
Servei retirada vehicles via pública (aturat) 
Rènting vehicles policia local 

Serveis generals:
Servei manteniment extintors
Servei manteniment calefacció i climatització
Neteja edificis municipals
Subministrament material oficina, consumibles i paper
Servei Vigilància i recepció Ajuntament
Servei manteniment portes automàtiques 
Subministrament de carburant
Subministrament aigua envasada
Manteniment d'ascensors
Màquines de vènding Ajuntament
Serveis postals

Participació:
Gestió Centres Cívics 

Joventut:
Contracte lloguer baixos Casa Mir

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

Presidenta:
· Ariadna Llorens i Garcia 

Vocals:
· Maria Josep Riba Huguet
· Gerard Figueras i Albà
· Joan Martorell Masó
· Xavier Carbonell Cirauqui
· Gisela Vargas Reyes
· Carmen M. Rodríguez Martínez
· Marta Rius Gallart
· Manel Claver Roso

. Francisco Álvarez Marín (no adscrit)

Secretari/Lletrat de referència:
· Raúl Labandeira García

Regidories:

• EDUCACIÓ: Ariadna Llorens

Servei d'Educació

• ESCOLES MUNICIPALS: Marijó Riba

Escoles Municipals

• OCUPACIÓ: Ariadna Llorens

Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)

• TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ: Ariadna Llorens

Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

ENS ADSCRITS:
- ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
- ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "NEÀPOLIS".

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:
- MANCOMUNITAT TEGAR

CONTRACTES ADSCRITS: 

Societat i Tecnologies de la Informació:
Servei de Telecomunicacions
Manteniment xarxa informàtica


PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

President:
· Gerard Figueras i Albà 

Vocals:
· Maria Josep Riba Huguet
· Blanca Albà i Pujol 
· Joan Martorell Masó 
· Oriol Escalas Nolla
· Xavier Carbonell Cirauqui
· Carmen María Rodríguez Martínez
· Marta Rius Gallart
· Manel Claver Roso 

. Francisco Álvarez Marín (no adscrit)

Secretari/Lletrat de referència:
· Raúl Labandeira García

Regidories:

• PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME: Gerard Figueras

Servei de Promoció Econòmica i Turisme 
- OMIC
- Mercats

• COMUNICACIÓ I PREMSA: Gerard Figueras

Servei de Comunicació i Premsa
Servei de Projectes Comunicatius

• CULTURA: Marijó Riba

Servei de Cultura 

• ESPORTS: Blanca Albà

Servei d'Esports 

ENS ADSCRITS:

- INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.
- ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI "VÍCTOR BALAGUER".

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:

- CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
- CONSORCI DE TURISME DEL GARRAF
- CONSORCI XARXA LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CATALUNYA
- CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
- CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF
- CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS
- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

CONTRACTES ADSCRITS:

Esports:
Consergeria i petit manteniment instal·lacions esportives
Consergeria instal·lacions esportives
Concessió piscina
Concessió Parc del Garraf 


SERVEIS A LA CIUTAT

Presidenta:
· Glòria Garcia Prieto 

Vocals:
· Joan Giribet de Sebastián
· Blanca Albà Pujol
· Juan Luís Ruiz López
· Gerard Llobet Sánchez
· Miguel Ángel Iglesias Montouto

.Santiago Rodríguez Serra
· Francisco Álvarez Marín (no adscrit)
· Raimon Ràfols Florenciano
· Iolanda Sánchez Alcaraz 

Secretària:
· Dolors Moyano Campaña
Lletrat de referència:
· Tomás Bonilla Núñez

Regidories:

• SERVEIS VIARIS I MOBILITAT: Glòria García

Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat

• URBANISME, OBRES I HABITATGE: Joan Giribet

Direcció d'Urbanisme i Projectes

Coordinació i Seguiment Integral
Servei d'Urbanisme
Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme i Patrimoni
Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge
Oficina Local d'Habitatge
Servei de Llicències i Disciplina
- Llicències urbanístiques
- Llicències d'activitats
- Disciplina urbanística
- Disciplina habitatge
- Disciplina activitats

• MEDI AMBIENT: Blanca Albà

Servei de Medi Ambient 

ENS ADSCRITS:

- PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.
- SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.
- COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL. 

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS: 

- CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 2.8 DE L'EIXAMPLE NORD
- CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL GARRAF
- CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA

CONTRACTES ADSCRITS:

Neteja, manteniment i conservació de l'espai públic:
Neteja viària 

Mobilitat (aparcaments, circulació i transport):
Transport públic urbà 

Parcs i jardins:
Jardineria zona A I B 

Enllumenat públic:
Servei manteniment enllumenat públic 

Manteniment d'edificis municipals:
Inspecció baixa tensió 

Socorrisme platges
Concessió xiringuitos platja
Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges
Concessió quiosc parc Quadra d'Enveja
Concessió quiosc parc Gumà i Ferran
Concessió quioscos premsa Rambla Principal 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 09/01/2015