Comissions informatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Comissions informatives

Comissions informatives

Les Comissions informatives són integrades per representants de tots els grups municipals:

1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Àrees que s'adscriuen:

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
Regidoria de Comunicació, Participació i Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització
 COMUNICACIÓ
 PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS
 COOPERACIÓ
 GOVERN OBERT
 DESCENTRALITZACIÓ

ENS ADSCRITS A L'ÀREA
 Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM)

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA
 Consorci de comunicació local
 Consorci per a la gestió del servei de televisió digital local pública del Garraf

CONTRACTES ADSCRITS A L'ÀREA
 Gestió de centres cívics
 Gestió del bar del centre cívic del Tacó
 Gestió del bar del centre cívic La Collada


 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Regidoria de Cultura, Convivència i Equitat
 CULTURA
 CONVIVÈNCIA I EQUITAT
 POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Regidoria d'Educació
 EDUCACIÓ

Regidoria de Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència i Esports
 JOVENTUT
 GENT GRAN
 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
 ESPORTS

Regidoria de Serveis Socials i Salut
 SERVEIS SOCIALS
 SALUT

ENS ADSCRITS A L'ÀREA
 Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
 Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS
 Mancomunitat TEGAR Garraf
 Consorci de Serveis a les Persones
 Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf
 Consorci Sanitari del Garraf
 Consorci Normalització Lingüística
 Consorci transversal Xarxa d'Activitats Culturals

CONTRACTES ADSCRITS A L'ÀREA
 Menjador social de Can Pahissa
 Servei d'acolliment residencial d'urgència
 Servei de suport (psicològic) a Serveis Socials
 Supervisió professionals EBAS de Serveis Socials
 Gestió Centres Oberts
 Pla de drogues
 Servei de mediació
 Servei d'atenció psicològica
 Consergeria i petit manteniment instal·lacions esportives
 Manteniment instal·lacions esportives
 Concessió Parc del Garraf
 Concessió Esportiu La Piscina
 Concessió bar Pavelló Garraf
 Concessió bar Pavelló Esportiu Municipal
 Servei taquillatge Teatre Principial i Auditori (pendent licitació)
 Serveis tècnics escènics llums i so (pendent licitació)
 Contracte de manteniment de baixa tensió de l'ECMMMM
 Contracte de gestió de les Llars d'Infants Municipals

Regidoria responsable de relacions amb la Mancomunitat TEGAR

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA:

Presidenta: Teresa Llorens Carbonell
Vice-presidenta: Blanca Albà i Pujol

Vocals titulars:
Glòria García Prieto (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Maria Domènech Gibert (CUP)
Adelaida Moya i Taulés (ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)

Secretari: Josep Gomariz Meseguer


2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

Àrea que s'adscriu:

 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
Regidoria de Promoció Econòmica i Projecció Exterior
 PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR

Regidoria d'Ocupació
 OCUPACIÓ
Regidoria d'Innovació
 INNOVACIÓ

ENS ADSCRITS A L'ÀREA
 Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS
 Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA
 Consorci de l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE)

CONTRACTES ADSCRITS A L'ÀREA
 Socorrisme platges
 Concessió xiringuitos platja

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ:


President: Gerard Figueras i Albà
Vice-president: Joan Martorell Masó

Vocals titulars:
Ariadna Llorens García (CIU)
Teresa Llorens Carbonell (PSC)
Raimon Rafols Florenciano (CUP)
Jordi Medina i Alsina(ERC)
Francisco Álvarez Marín (C's)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)

Secretària: Cristina Rafales Graells

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Àrees que s'adscriuen:

 ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
 SECRETARIA GENERAL
 GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL
 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

ENS ADSCRITS A L'ÀREA
 Funerària Vilanova, SAM

CONTRACTES ADSCRITS A L'ÀREA
 Contracte defensa jurídica

 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat
 RECURSOS HUMANS
 INTERVENCIÓ
 TRESORERIA
 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA

Regidoria responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
 TIC

CONTRACTES ADSCRITS A L'ÀREA
 Servei retirada vehicles dipòsit
 Rènting vehicles policia local
 Servei manteniment extintors
 Servei manteniment calefacció i climatització
 Neteja edificis municipals
 Subministrament material d'oficina, consumibles i paper
 Servei vigilància i recepció Ajuntament
 Servei manteniment portes automàtiques
 Servei de telecomunicacions
 Manteniment xarxa informàtica
 Servei de telefonia
 Servei d'assegurances
 Servei subministrament roba Policia local
 Manteniment sistema de gestió QMATIC

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA:

Presidenta: Glòria Garcia i Prieto
Vice-president: Juan Luis Ruiz López

Vocals titulars:
Neus Lloveras i Massana (CIU)
Gisela Vargas Reyes (PSC)
Josep Asensio i Albà (CUP)
Olga Arnau i Sanabra (ERC)
Carmen Reina Padilla (C's)
Enver Aznar Méndez (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)

Secretària: Marta da Pena Gómez


4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Àrea que s'adscriu:

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
 URBANISME
 HABITATGE
 MEDI AMBIENT

Regidoria de Mobilitat, Serveis Viaris i Projectes i Obres
 MOBILITAT
 SERVEIS VIARIS
 PROJECTE I OBRES

ENS ADSCRITS A L'ÀREA
 Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
 Servei d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS
 Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de l'Eixample Nord (Urbanisme)
 Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient)
 Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (Serveis Viaris)
 Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris)

CONTRACTES ADSCRITS A L'ÀREA
 Neteja viària (Serveis Viaris)
 Transport públic urbà (Serveis Viaris)
 Jardineria zona A i B (Serveis Viaris)
 Serveis de manteniment enllumenat públic (Serveis Viaris)
 Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc parc Quadra d'Enveja (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris)
 Concessió quioscos premsa Rambla Principal (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc Plaça Xoriguer (Serveis Viaris)
 Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris)

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ:

President: Gerard Llobet i Sánchez
Vice-president: Joan Giribet de Sebastian

Vocals titulars:
Blanca Albà i Pujol (CIU)
Joan Martorell Masó (PSC)
Marta Jofra Sora (CUP)
Queti Vinyals i Florenciano (ERC)
Carmen Reina Padilla (C's)
D. Zimmerman Mileguir (SOM VNG)
Carlos Remacha López (PP)

Secretària: Dolors Moyano Campaña


© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 07/07/2015